Forbedringsprosesser

Den beste måten å øke lønnsomheten er gjennom bedre bruk av de menneskelige ressursene.

I jakten på å øke prestasjoner og forbedrer resultater er det fort gjort å sette igang tiltak uten å først analysere nåsituasjon.

I Activepeople er vi fascinert av historien om hvordan Taiichi Ohno, grunnleggeren av Toyota Production System, har inspirert en rekke virksomheter til å drive kontinuerlig forbedringarbeid. Vi har utviklet vår egen målemetodikk som vi har kalt «Ståstedsanalyse». Den har vi basert på Genchi Genbutsu som betyr “å gå til kilden for å finne sannheten og på bakgrunn av denne foreta korrekte bestemmelser, bygge konsensus og nå mål.”

Activepeople har gjennom flere år gjennomført Ståstedsanalyser i flere virksomheter med gode resultater. Kartleggingen og Activepeople sin involvering og rådgiving har ført til engasjement i virksomhetene, forståelse og vilje til endring og iverksettelse av konkrete tiltak som har ført til varige forbedringer i virksomhetene.

Activepeople leverer i tillegg til forbedringsprosesser oppdrag innen lederutvikling og strategisk rådgivning. Våre kunder er kjente bedrifter og organisasjoner innen både privat og offentlig sektor.

Vi i Birkenes kommune er svært tilfreds med verdiprosessen som Kristin Berthelsen fra Activepeople ledet oss gjennom: Våre verdier SPREK - EKTE - DYKTIG, ble valgt av 30 spreke medarbeidere gjennom en inspirerende og god prosess. Vi takker Activepeople for en givende verdiprosess som bringer oss i Birkenes kommune nærmere våre felles mål!
-Rådmann Birkenes Kommune, Gro Anita Trøan

Klikk knapp under for mer informasjon:

Strategi og rådgivning Lederutvikling Våre rådgivere