Våre konsulenter

Vi er stolte over den kompetansen vi har samlet i Activepeople.

Gjennom våre tre forretningsområder bistår vi virksomheter med å utvikle, rekruttere og levere fleksible bemanningsløsninger. Vi er sertifiserte brukere av ulike tester, både personlighetstester og evnetester. Activepeople bruker Webcruiter som rekutteringsverktøy, noe som sikrer kandidater og kunder en trygg og god brukeropplevelser.

Lars Inge Holte

Partner / Daglig leder / Senior Rådgiver Rekruttering / Utvikling
Lars Inge har lang erfaring som leder i offentlig og privat virksomhet. Han har siden 2004 vært leder av Activepeople AS. I denne perioden har selskapet tatt en ledende posisjon på Sørlandet. Lars Inge har solid erfaring fra rekruttering av ledere, organisasjonsutviklingsprosesser, omstillings- og endringsarbeid og utvikling av ledere og ledergrupper. Han har 10 års ledererfaring fra Aetat, (nå NAV) på ulike nivå. Han har god kunnskap om offentlig forvaltning og var kjent som en driver for samarbeidsprosjekter på tvers av etatsgrenser og mot næringslivet på Agder. Lars Inge brukes mye som sparringspartner for ledere innenfor ulike sektorer, og i arbeid med å bygge struktur og system for å sikre best mulig drift i forhold til vedtatte strategier.

Telefon: 918 94 306

Kristin Berthelsen

Partner / Senior Rådgiver Utvikling / Rekruttering
Kristin har bred erfaring som arkitekt, driver og fasilitator i ulike utviklingsprosesser, med et fokus på forbedringsarbeid, lederutvikling og strategiarbeid. Kristin har jobbet mye med undervisning og opplæring på ulike nivå. Hun har utviklet en rekke lederprogram for privat og offentlig sektor. Kristin brukes ofte i ulike sammenhenger hvor det trengs en foredragsholder med et tydelig budskap. Hun har reist verden rundt med ulike utviklingsprogram. Kristin har lang erfaring som styremedlem fra ulike organisasjoner både i privat og offentlig sektor. Kristin inspirerer, utfordrer og utvikler ledere og er samtalepartner for mange toppledere i næringslivet og i ulike organisasjoner.

Janne Krohn Grimsmo

Partner / Senior Rådgiver
Janne Krohn Grimsmo har en master i ledelse fra BI og jobber med hovedfokus på rekruttering og bemanning av ledere, mellomledere og multidisiplin ingeniørkompetanse. Hun har flere års erfaring som HR Manager og senior rådgiver i landets største rekrutteringsselskap. Hun har betydelig kompetanse innen rekruttering, og er omtalt som en av Sørlandets eksperter innen rekruttering av fagpersonell og ingeniørkompetanse.

Etter flere år som HR Manager i National Oilwell Varco, blant annet med ansvar for et internasjonalt lederutviklingsprogram i selskapet, har hun kompetanse og erfaring med å bistå i veiledning og utvikling av toppledelsen. Hennes spesialitet, foruten rekruttering og bemanning, er konflikthåndtering, prosjektledelse og generelt HR Arbeid.

Janne skaper engasjement, har positiv energi og verdsetter kvalitet og effektive prosesser.

Beathe Berthelsen

Senior Rådgiver Bemanning / Rekruttering
Beathe har jobbet i Activepeople siden 2008. Hun har lang erfaring fra å skreddersy bemanningsløsninger til kunder med ulike behov på Sørlandet. Hun har vist at hun evner å finne gode løsninger innen personalutleie og bemanning til faste stillinger gjennom å forstå kundens behov, finne de rette kandidatene og følge opp både kunder og medarbeidere på en god måte. Dette fører til at Beathe har bygd langsiktige relasjoner i markedet innen mange ulike bransjer.

Telefon: 918 94 314

Tonje Sudland

Trainee Bemanning / Rekruttering
Tonje jobber som rekrutterings- og bemanningsrådgiver hos Activepeople. Som trainee vil hun blant annet jobbe med både salg, rådgivning, digitalisering og markedsføring. Tonje har etter endt bachelor i økonomi og HR også fullført en Master of Businesss Administration ved California Lutheran University der hun også holdt ulike stillinger ved fakultetet for ledelse. I tillegg til å ha fordypet seg i HR ved Universitetet i Agder har hun alltid hatt en brennende interesse for faget, og er villig til å strekke seg langt for sine kunder. Tonje kom til oss i 2017, og har et sterkt pågangsmot i tillegg til store ambisjoner. Hun har vist et sterkt engasjement til å levere skreddersydde tjenester til sine kunder. Tonje er positiv, utadvendt og tar gjerne en spennende utfordring.

Telefon: 918 94 304

Christian Gudbrandsen Sivertsen

Trainee Bemanning / Rekruttering
Christian er utdannet siviløkonom med spesialisering innenfor strategi og internasjonal ledelse. Han jobber med å finne kandidater som har de rette ferdighetene og tankesettet som passer til våre kunders behov. Ved å sette seg grundig inn i våre kunders virksomhet, mål og bransje, finner Christian personell som hjelper våre kunder å nå sine målsetninger. Christian brenner for god kundebehandling, og våre kunder vil være trygge på å oppleve utmerket oppfølging. Kombinert med hans bakgrunn og engasjement for utvikling og strategi tilbyr Christian grundige og kompetente løsninger for våre kunder.

Telefon: 918 94 303

Hege Haraldsen 

Digital markedsføring- og kvalitet 

Hege har BA i kommersiell foto, kurset i markedsføring og er sertifisert internasjonal kvalitetsleder.

Hun har en bakgrunn i endringsledelse, kvalitetssikring, og bedriftskultur innen olje og gass industrien. Fokusert på å skape verdier og å støtte oppunder overordnede forretningsmål jobber hun tett sammen med våre 3 forretningsområder for å sikre kvalitet, høy effektivitet og prestasjon i våre prosesser. Bevist evne til å sette strategi og levere klar og konsis forbedringskampanjer for målbare resultater. 

Hun er også ansvarlig for våre sosiale medier og vår digitale markedsføring. 


Telefon: 918 94 301
Levert av Responspartner AS