Lederutvikling

«Organizations will spend more than $13 billion this year on leadership development. Most of them will not be used wisely» - Institute for Corporate Productivity

Årsaken til at mange lederprogram ikke virker er at de kun har fokus på kompetanse, og ikke linken mellom etterspurt kompetanse og adferd som setter den enkelte organisasjon i stand til å lykkes med sin strategi.

I Activepeople har vi utviklet et lederprogram hvor vi fokuserer på hvordan den enkelte leder kan bruke og utvikle sin kompetanse, adferd og ferdigheter for at selskapet skal lykkes med å realisere ambisjonene i strategien. Gjennom bruk av anerkjent teori og metoder har vi jobbet frem hva som er viktig for å lykkes. Alle våre lederprogram starter og avslutter med en måling for å vise at de ressurser som brukes på et lederprogram faktisk har betydning på organisasjonens effektivitet.

Programmene har et fast metodikk og modulene settes sammen etter det enkelte selskaps behov. 

Eksempler på moduler kan være:

  • Strategi og innovasjon
  • Lederskap
  • Endringsledelse
  • Retorikk - kunsten å overbevise en forsamling
  • Meg og min lederstil

Activepeople leverer i tillegg til lederutvikling oppdrag innen strategisk rådgivning og forbedringsprosesser. Våre kunder er kjente bedrifter og organisasjoner innen både privat og offentlig sektor.

Activepeople har de siste årene hjulpet MacGregor med ledertrening på alle nivå. Sammen har vi laget og gjennomført våre egne lederprogram – spesialtilpasset våre behov. MacGregor generelt, og topp- og mellomledere spesielt, har opplevd svært viktig utvikling og kompetanseheving som følge av vårt samarbeid.
-Director HR, Hildegunn Danielsen.

Klikk knapp under for mer informasjon:

Strategi og rådgivning Forbedringsprosesser Våre rådgivere