Medarbeider i Activepeople

Som medarbeider i Activepeople vil du oppleve at du er ansatt i en profesjonell organisasjon. Vår visjon er; vi skaper energi, og vi jobber hver dag for at du som medarbeider og våre oppdragsgivere skal oppleve at vi lykkes med vår visjon. Vi følger opp våre medarbeidere tett slik at vi kan bidra til at du opplever mestring og utvikling og dermed gjør en god jobb for vår oppdragsgiver. Dersom du har spørsmål til oss eller ønsker en samtale er det bare å ta kontakt med din kontaktperson i Activepeople. 


Personalhåndbok

Timeregistrering
Alle ansatte oppfordres til å registrere sine timer i vårt elektroniske timeregistreringssystem: 

Timeregistrering

Du vil få tilsendt innloggingsinformasjon og brukerveiledning.
Dersom du ikke får registrert timer elektronisk kan du levere inn din timeliste ved å fylle ut skjemaet under, og sende det til timer@activepeople.no

Timeliste mal (excel)
Timeliste fleksibel (excel) 

Andre nyttige skjemaer:
Lønsskalender høst 2017 (PDF) - for deg som får lønn hver 14. dag. Ansatte som får lønn pr måned skal ikke følge Lønnskalenderen.

Egenmeldingsskjema (PDF)
Kjørebok (Excel)
Reiseregning (Excel)
Avviksskjema (PDF) 

Adresseendring
Dersom du flytter er det fint om du sender en e-post med ny adresse til timer@activepeople.no