Stine Sofies Stiftelse og Stine Sofie Senteret styrker organisasjonen ytterligere

Stine Sofies Stiftelse og Stine Sofie Senteret styrker organisasjonen ytterligere

Stine Sofies Stiftelse ble etablert etter Baneheiadrapene i 2000. Stiftelsen jobber med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, samt ivareta de voldsutsatte barna. Høsten 2016 åpnet Stine Sofie Senteret – verdens første lærings- og mestringssenter for voldsutsatte barn og unge. I dag er de 35 ansatte, og holder til i naturskjønne omgivelser på Østerhus i Grimstad. Stine Sofie Senteret har gjennom første driftsår opplevd en betydelig vekst, og til nå har over 450 barn med sine trygge omsorgspersoner hatt en ukes opphold på Stine Sofie Senteret.

Både Stine Sofies Stiftelse og Stine Sofie Senteret har vokst betraktelig den siste perioden og skal nå stryke organisasjonen ytterligere med to nye familiekontakter, en jurist og en kommunikasjonsrådgiver.

Stillingen som jurist i Stine Sofies Stiftelse er ett års vikariat med mulighet for forlengelse. Som jurist i stiftelsen vil arbeidsoppgavene primært bestå av veiledning innenfor tematikken vold og seksuelle overgrep mot barn. Les mer om, og søk på stillingen her Jurist

Som kommunikasjonsrådgiver i Stine Sofies Stiftelse jobber du tett med stiftelsens markeds- og kommunikasjonsansvarlig, og har særlig oppgaver innen innholdsproduksjon til våre digitale kanaler, samt bidra til andre oppgaver som tilligger stiftelsens markeds- og kommunikasjonsavdeling. Les mer om, og søk på stillingen her Kommunikasjonsrådgiver.

Som familiekontakt på Stine Sofie Senteret vil du har du ansvar for en eller flere familier hver uke. Du vil også ha ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike undervisningstemaer og aktiviteter for både voksne og barn. Les mer om, og søk på stillingene her Familiekontakt.  

Les mer om Stine Sofies Stiftelsen her.