Rådmann i Froland kommune

Rådmann i Froland kommuneRådmannen er kommunens administrative toppleder med vide fullmakter og står påvirkningskraft. Som rådmann i Froland kommune skal du i samarbeid med ansatte og folkevalgte lede arbeidet med å skape videre vekst og positiv utvikling av kommunen. Gjennom aktiv ledelse skal du utvikle organisajonen slik at kommunen leverer gode, effektive og fremtidsrettede tjenester. 

Vi søker en samfunnsengasjert rådmann som fremstår som en samlende og tydelig leder internt og som representerer Froland Kommune på en god måte eksternt. 

Les mer om og søk på stillingen her.