Kan du hjelpe oss med å skape gode lagspillere for fremtida?

Kan du hjelpe oss med å skape gode lagspillere for fremtida?

Ved Berlevåg skole har vi visjonen «Vi skaper gode lagspillere for fremtida». Visjon betyr draumesyn – noe en jobber hardt og målrettet for å oppnå. Ansatte tilknyttet skolen jobber hver dag for at kommunens elever skal møte et læringsmiljø hvor de får brukt sitt potensiale og være motivert for videre utvikling. Vi har ett sett med felles verdier som skal prege alt vårt arbeid – Likeverd, Trygghet og Motivasjon. Les gjerne mer om Berlevåg skole her.

Berlevåg kommune har skolen som ett viktig satsingsområde og det er et godt samarbeid mellom politikere og kommunens administrasjon som sammen jobber for å tilrettelegge for et godt og trygt oppvekstmiljø. Kommunen har en egen Oppvekstsjef som er en del av kommunens ledergruppe. Opplæringsloven 9 A-2 «Alle elever har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring» er fundamentet for vårt arbeid.  Skolen har gode fasiliteter, fokus på det faglige og sosiale miljø og elevene får skolelunsj i egen elevkantine. Les gjerne om Berlevåg kommune og se SSB sine tall om Berlevåg kommune her.

Hvorfor bo i Berlevåg?
Kommunen byr på en fantastisk natur og et sterkt kulturliv. En av våre kolleger i Activepeople har beskrevet det godt i artikkelen som ble brukt i forbindelse med rekruttering av Rådmann. Les artikkelen her.

Tror du at du kan hjelpe oss med å skape lagspillere for framtida?

Les mer om og søk stillingen Lærer
Les mer om og søk på stillingen Rektor