Rektor Båtsfjord skole

Rektor Båtsfjord skole


Har du lyst til å lede Båtsfjord skole inn i fremtiden?

Fiskerihovedstaden Båtsfjord i Finnmark er en kommune med omkring 2 300 innbyggere. Vil du oppleve vinterstormer, midnattssol, kongekrabbe, fisk og hyggelige mennesker i et konsentrert og aktivt fiskevær? Hvis du i tillegg er en dyktig og engasjert skoleleder kan du bli vår nye REKTOR for Båtsfjord skole.

Grunnskolene i Båtsfjord har pr i dag ca 40 årsverk fordelt på ca 50 ansatte og totalt ca 235 elever. Skolen er utviklingsorientert og har de siste årene deltatt i "Ungdomstrinn i utvikling" med skriving i alle fag, og vi har ressurslærere i lesing, skriving og regning. Båtsfjord kommune har kommet langt i planleggingen av et felles skolebygg for hele kommunen, med plass til både grunnskole og videregående skole. Nordskogen og Båtsfjord skole vil da bli slått sammen til en skole.

Som ny rektor skal du først og fremst sørge for at skolen daglig drives på en slik måte at det er et godt læringsmiljø og høy grad av trivsel blant elever og ansatte. Samtidig vil du bli sentral i planlegging og gjennomføring av sammenslåingen av to skoler og etablering av en ny og moderne skole i nytt skolebygg. Som rektor skal du lede skolene inn i en ny fremtid i nytt skolebygg, hvor to skolekulturer skal smelte sammen til en felles kultur hvor hele personalet arbeider sammen mot felles mål.

Les mer om Båtsfjord kommune her

Les mer og søk på stillingen her