“Programmet ga meg inspirasjon og verktøy til å gjøre jobben min som leder enda bedre!”

Activepeople har jobbet lenge med å utvikle et effektivt lederprogram som virker. Med virker mener vi at ledere settes bedre i stand til å sette retning og finne smarteste vei for å få med seg sine medarbeidere i arbeidet mot å nå selskapet mål og strategi. Da er det ekstra gøy når vi får tilbakemeldinger som dette etter endt program for kunde.

God ledelse må læres, og som i andre disipliner som kunst, idrett må det øves for å bli god. I vårt lederprogram fokuserer vi på hvordan den enkelte leder kan bruke, trene og utvikle sin kompetanse, adferd og ferdigheter for at selskapet skal lykkes med å realisere ambisjonene i strategien. Gjennom bruk av anerkjent teori og metoder har vi jobbet frem hva som er viktig for å lykkes. Alle våre lederprogram starter og avslutter med en måling for å vise at de ressurser som brukes på et lederprogram faktisk har betydning på organisasjonens effektivitet. 

Vi har bygget vårt program på tre hovedområder som vi tilpasser den enkeltes kundes strategi.

  • Hva er ledelse?
  • Hvordan fatter vi beslutninger?
  • Hvordan utvikler vi oss?

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet slik at dine ledere blir enda bedre på å lede sine medarbeidere  må du gjerne ta kontakt med vår rådgiver Kristin@activepeople.no