Markedssjef i Nøsted Gruppen

Markedssjef i Nøsted Gruppen

Klar for Sørlandets mest spennende markedssjefstilling?

Nøsted Gruppen har gjennom snart 80 år sørget for å levere løsninger som sikrer verdier, ivaretar mennesker, utstyr og natur under krevende forhold. De har gjennom å koble lokal og global ingeniørkunst med internasjonal produksjonskapasitet sørget for å gi sine kunder de beste løsninger. Ved å satse på innovasjon og nye markeder skal Nøsted Gruppen utnytte mulighetene Industri 4.0 skaper for fremtiden. Derfor etablerer Nøsted nå stillingen Markedssjef for hele Nøsted Gruppen.

For å lykkes som markedssjef må man være mer forretningsanalytiker enn markedsfører. Man må ha et aktivt forhold til teknologi og evne å anvende denne på en måte som gjør at kundene velger Nøsted. Industri 4.0 krever en endring i måten en jobber på, og vil føre til store endringer i gruppens markeder. Nøsteds nye markedssjef skal ha innovasjonskraft og være en pådriver for utvikling og endring. Ved hjelp av innovasjon og omstillingsevne ønsker man å benytte dagens kompetanse for å tilrettelegge for fremtidens muligheter.

Nøsted gruppen huser i dag 8 selvstendige firmaer hvor Nøsted Kjetting AS, som konsernspiss, eier 100% i samtlige døtre. Samlet sett jobber det vel 350 ansatte i bedriftene og konsernomsetningen er omlag kr 400 mill. Gruppen er lokalisert i to verdensdeler og disponerer totalt 50.000m2 produksjons- og kontorlokaler.

Gruppen har store ambisjoner om levere de beste løsningene for kundene i en verden i endring. Kan du lede gruppen i dette arbeidet og være “The voice of the Customer”? Har du stålkontroll på merkevareplattformen og vet hvordan denne skal levendegjøres i hele Nøsted Konsernet, samtidig som du er god på å samarbeide både med lederkollegaer og gruppens viktigste ressurs – Nøsted Gruppens medarbeidere?

Bli bedre kjent med gruppen.

Søk på stillingen her.