Nøkkelposisjoner hos UMOE Advanced Composites

Nøkkelposisjoner hos UMOE Advanced Composites

Umoe Advanced Composites har en unik produkt- og teknologiposisjon i våre kjernemarkeder. Vi skal utnytte denne posisjonen til å skape et ordentlig internasjonalt markedsgjennombrudd. Vi rigger derfor organisasjonen på en slik måte at vi er i stand til å nå våre ambisjoner.

Stillingen som Salgs- og Markedsdirektør blir en nøkkelrolle i organisasjonen for å utnytte vår unike posisjon. Din hovedoppgave blir å bygge en salgsorganisasjon og / eller strategiske partnere som er i stand til å nå våre ambisjoner om vekst.

Som Økonomisjef vil din hovedrolle være å fungere som "innenriksminister" på økonomistyring, systemer og rutiner samt bidra med analyser og strategisk tilnærming til den videre ekspansjonen. 

Les mer og søk på stillingen som Salgs- og Markedsdirektør

Les mer og søk på stillingen som Økonomisjef