Daglig Leder for IRS Miljø IKS

Daglig Leder for IRS Miljø IKS

Nåværende daglig leder velger å gå av med pensjon etter mange års tjeneste som en solid og engasjert leder i virksomheten. På vegne av IRS Miljø IKS i Flekkefjord søker vi derfor nå etter hans etterfølger. 

Som daglig leder er din viktigste oppgave å gjennomføre eiernes strategier og prinsipper for selskapet samt sørge for at selskapet er i forkant av samfunnsutviklingen med å tilby brukervennlige og miljøriktige tjenester. Hovedoppgaven til IRS Miljø IKS er å løse kommunenes lovpålagte renovasjonsoppgaver på en kostnadseffektiv måte.


IRS Miljø er et interkommunalt selskap eid av kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal, og er et kompetanseorgan innen renovasjon, miljøspørsmål og sirkulær økonomi relatert til avfallshåndtering. Selskapet skal ta samfunnsansvar og miljø- og etisk fokus er sentralt i alt arbeid som selskapet utfører.

Har du en interesse og engasjement for miljø- og ressursforvaltning samtidig som du evner å motivere, lede og utvikle alle dine medarbeidere? Da bør du klikke her for å lese mer og søke på stillingen innen 10. juni 2018.