Bruk sommeren effektivt og bli klar for høsten! 

Oljeprisen er oppe igjen, det går bedre i norsk næringsliv - likevel er norske og nordiske toppledere mer nøkterne enn toppledere i andre land i følge en undersøkelse gjennomført av KPMG og Forbes i februar i år.  Det geopolitiske bildet er mer uforutsigbart enn før, utfordringer knyttet til Industri 4.0 og risikoen for cyberangrep er nevnt som hovedårsakene til nøkternheten. 

En av styrkene i den nordiske lederstilen er den korte maktavstanden mellom ledere og medarbeidere. Men hvordan bruke denne lederstilen riktig så en sikrer en sterk markedsposisjon, høy grad av lønnsomhet og at virksomheten oppleves som attraktiv på kort og lengre sikt.

Selv med industri 4.0 som drastisk vil endre måten vi lever og jobber på vil rett organisering være viktigere enn rett teknologi. KPMG/Forbes sin rapport hevder at det handler 80% om organisasjonsendring og 20% om teknologi. En viktig og helt nødvendig egenskap en leder må beherske er evnen til endringsledelse.

Activepeople mener at endringsledelse kan forenkles til tre elementer

  1. Sette retning
  2. Finn smarteste vei
  3. Få med deg folka

Vi har utviklet gode, effektive verktøy som tar utgangspunkt i den nordiske ledelsesmodellen for å sette virksomheter raskere i stand til å gjøre de riktige organisasjonsmessige grepene.  

Metodene krever lite tid fra oppdragsgiver og er svært effektive.

Activepeople kan gjennomføre dette for deg og din virksomhet i sommer.

Ta gjerne kontakt med meg  på kristin@activepeople.no så forteller jeg deg hvordan.