To ledige stillinger – Ta en sentral posisjon på 3B-Fibreglass Company

To ledige stillinger – Ta en sentral posisjon på 3B-Fibreglass Company

Til 3B-Fibreglass Company sin fabrikk på Birkeland har vi nå to ledige stillinger hvor interesserte kandidater bør levere søknad i løpet av helgen.

På vegne av 3B-Fibreglass søker vi en erfaren og faglig sterk Plant Financial Controller som vil bli en sentral bidragsyter til vår fremtidige vekst. Stillingen vil være en del av fabrikkens ledergruppe samt økonomi- og finansmiljøet i hele konsernet. Stillingens hovedoppgave er økonomistyring gjennom å måle, utfordre og optimalisere fabrikkens finansielle resultater. Dette krever god innsikt og kunnskap i økonomifaget og internasjonal erfaring.

Les mer og søk på stillingen som Plant Financial Controller her.
Søknadsfrist 10.06.18. 

Vi søker også en erfaren Kvalitetsingeniør til å sikre og forbedre at kvaliteten, sporbarheten, dokumentasjonen, mm. på fabrikken, slik at vi kan tilfredsstille selv våre mest kravstore kunder. 3B-Fibreglass opplever stadig en økt etterspørsel og økte krav til kvalitet, noe som gjør at kandidaten med den riktige kompetansen direkte vil kunne føre til at vi kan vokse og utvikle oss hver eneste dag.

Les mer og søk på stillingen Kvalitetsingeniør  her.
Søknadsfrist 05.06.18.