Ny i Egde

Ny i Egde

Activepeople skal i år bistå Egde Consulting med rekrutteringen av flere nye konsulenter til flere forskjellige stillinger. Egde Consulting er Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester og er spesialisert innen teknologi, rådgivning, utvikling og design. For å danne oss et bedre bilde av hva som gjør at nyutdannede talenter bør søke seg til Egde og Sørlandet, inviterte jeg (Christian G. Sivertsen, Rådgiver) derfor tre nyansatte på morgenkaffe i Grimstad for en prat om deres erfaringer i Egde så langt.

 

På småbåthavna i Saulebukta halv ni onsdags morgen satte jeg meg derfor ned med Maria Broen, Jon Henry Nordlien og Andreas Taraldsen fra Egde sitt kontor i Grimstad. Andreas er nyansatt konsulent med master i IKT fra UiA, og har spesialisert seg innen kunstig intelligens. Maria og Jon Henry er ansatt som sommerpraktikanter og fullfører samme utdanning som Andreas. Det var godt over 20 grader allerede denne morgenen. Det var altså en Sørlandsk sommerdag på sitt beste. Siden vi skulle prate om hva som gjør Egde og Sørlandet til en attraktiv arbeidsplass, måtte vi rett og slett benytte oss av muligheten til å ta møtet ute i sola denne dagen.

 

- Satsning på kunstig intelligens og masse tillitt til de nyansatte

De tre deler gledelig erfaringer og historier om deres første måned i Egde, og trekker spesielt frem satsningen på kunstig intelligens og tillitten Egde gir til de nyansatte som sentrale grunner til å velge Egde. Alle tre jobber i dag som konsulenter på et prosjekt om kunstig intelligens for Agder Energi. De forteller at de har fått det meste av ansvaret for prosjektet, og en sentral posisjon i satsningen på kunstig intelligens i Egde generelt.

 

- Bånn gass fra første start, og masse gøy! Man får en myk overgang som for min del kan være veldig positivt. Som en liten mellomperiode før man hopper rett i hvordan det er å være virkelig konsulent.

 

Slik beskriver Andreas de første ukene i Egde. Han fungerer i dag som en slags prosjektleder for prosjektet hos Agder Energi som han jobber på sammen med Maria og Jon Henry. Alle tre er fornøyde med starten til nå, og setter pris på det de kaller en myk overgang fra skolen. Med dette mener de at de er satt til å løse reelle og praktiske utfordringer ute hos kunde, og at de har muligheten til å jobbe med case-løsning på en måte som de kjenner igjen fra tiden på UiA. De er enige om at de allerede har skaffet seg mange gode erfaringer som de vil ha nytte av videre, både i jobb og i studier. De nyansatte får bla. jobbe med flere programmer og praktiske problemstillinger som rett og slett ikke er mulig å ta i bruk under studietiden. Jon Henry er veldig fornøyd med det første prosjektet deres til nå, fordi man raskt ser nytteverdien av erfaringen man har hatt fra studiene.

 

Jon Henry trekker også frem at Egde har en veldig flat organisasjonsstruktur, noe som er veldig attraktivt for ham. De andre nikker bekreftende, før Jon Henry følger opp med at «det er en fordel at bedriften er eid av de ansatte, fordi man beholder fokus på det som faktisk er viktig for de som er ansatt der».

Alle tre er fornøyde med at de, etter en kort innføring i Egdes mål og visjoner, blir satt rett i arbeid og de setter pris på tillitten og ansvaret de har fått tidlig i deres IT-karriere. Andreas trekker frem at han tidlig i prosessen hadde en god samtale med daglig leder, Jøran Bøch, for å kartlegge at det faktisk var en god match mellom Egde, stillingen og ham selv. Det har definitivt vært en god match til nå.

 

- En livat og inkluderende gjeng. En sammenknyttet kjerne som er veldig åpne for nye folk.

Allerede før første arbeidsdag ble alle nyansatte og sommerpraktikanter invitert på sommerfest, hvor teambuilding og det sosiale sto i sentrum. Dette ga de nye et veldig godt inntrykk av Egde, og gjorde at de allerede første arbeidsdag kjente litt til sine nye kolleger. De tre beskriver miljøet i Egde som veldig sosialt, åpent og imøtekommende. Videre forteller de at Egde en gang i måneden også arrangerer Egde-treff, et uformelt treff, hvor de ansatte kan møtes for både faglig og sosialt påfyll.

 

Underveis i intervjuet snur Andreas seg flere ganger for å hilse på kjente som spaserer forbi brygga der vi sitter. Dette er litt typisk for Sørlandet. Næringslivet her er preget av attraktive og fremtidsrettede bedrifter, kombinert med et imøtekommende og lite miljø som gjør at man raskt knytter et tett og godt forhold til nærmiljøet. Man treffer med andre ord alltid noen kjente når man er ute på oppdrag eller på fritiden.

 

Maria anbefaler alle å komme seg ned til Sørlandet og en jobb i Egde Consulting. Jon Henry og Andreas stiller seg bak denne anbefalingen. I Egde er det faglige og sosiale miljøet er sterkt, samtidig som man tidlig får tillitt og god oppfølging fra selskapet.

- Sørlandet er et argument i seg selv!

Avslutter Andreas med, mens vi sitter på ei brygge i Grimstad en onsdags morgen med godt over 20 grader og måkene skriker rundt oss.     

 

Klikk her for å se de ledige stillingene hos Egde Consulting.
Klikk her for å lese mer om Egde Consulting.