Agderkonferansen 2019 – Sørlandet, en ledende eksportregion

 -mer handel, mer samarbeid, mer tillit! Det var klar tale fra NHO´s administrerende direktør, Ole Erik Almlid som var første person ut på en globalisert scene under årets Agderkonferanse.

 

Med en eksport på 47 milliarder kroner i 2017, er Agder imponerende og blant Norges fremste eksportregioner. Almlid viser til at verden er mer urolig og uforutsigbar enn på lenge, men erklærer at tillit er økonomisk kapital. 

 

På Agderkonferansen møtte vi et mangfold av sørlandske virksomheter gjennom konfransier Benedicte Tynes HR-rådgiver i Aust-Agder fylkeskommune og Torbjørn Urfjell, direktør kultur, frivillighet og innbyggerdialog nye Kristiansand.

Mens snøen dalte utenfor Kilden teater- og konserthus sørget vertskapet for å holde spenningen oppe rundt ny regjering, og ikke minst at alle avganger fra Kjevik flyplass gikk som planlagt. Sistnevnte var nok til lettelse for Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe som også var en av foredragsholderne.

 

Uavhengig av hvem som stod på Agderkonferansen sin globaliserte scene, var det tillit og samarbeid som gjenspeilte seg som suksessformelen for å oppnå strategiske mål. Det å våge og utfordre seg selv, hverandre, system og prosesser, og gjerne i heftige diskusjoner såfremt det finnes gjensidig tillit, er det som fører til utvikling og suksess. Disse punktene gjenspeilte seg gjennom hele konferansen fra NHO’s første foredrag til siste scenedebatt mellom NHO og LO, som forøvrig ble spilt inn som en podcast episode i regi av Udjus og Blågis.

 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag  = Trøndelag. Slik startet siste foredrag fra Tore O.Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag. Vi fikk se en morsom, selvironisk og vakker musikkvideo som uten tvil satte spor i samtlige i salen. Å flytte grensa handler om å tørre, og her er hele Trøndelag med på å inkludere, sammen definere mål, ha fokus på godt samarbeid hvor alle er på samme drømmelag.

 

For både Nøsted &, Under og Palmesus har nøkkelen til suksess vært det å våge, evne og vilje til å utfordre det etablerte, gjøre seg kjent med ny teknologi for hele tiden å ligge i forkant av konkurrentene og skape unike produkt. Nøsted & som har kongehuset i Danmark og England som kunder, Under som om et par måneder blir Europas første underjordiske restaurant, og Palmesus, Skandinavias største strandfest som etter lansering ett år i forveien selger ut alle festivalbillettene på få dager, og Kristiansand bys hotellrom på ett minutt viser styrken på Sørlandet.

 

Det er nå slik at Sørlandet er en ledende eksportregion, og det er vi stolt av.