Sentral stilling i flat organisasjonsstruktur

Red Rock er en gründerbedrift som ble etablert i 2009 under studietiden til nåværende administrerende direktør. I dag er red Rock godt representert innen vind, fiske, marine og offshorebransjen og er nå sett på som en sterk konkurrent til de større og mer kjente organisasjonene.

 

Red Rock er en uformell organisasjon med stor takhøyde hvor man får mulighet til utvikling både på et personlig og et faglig nivå. Ansatte i Red Rock oppfordres til å utfordre etablerte prosedyrer og prosesser, og på denne måten får de ansatte store muligheter til å prege utviklingen av selskapet. I Red Rock vil du jobbe i en organisasjon hvor du og dine kolleger får muligheten til å påvirke innholdet i stillingen avhengig av hva man besitter av kompetanse og erfaring. 

 

I stillingen som Chief Procurement Officer får du ansvar for at avdelingen til enhver tid har riktig bemanning med den rette kompetansen, og det er forventet at du bidrar til utvikling av en arbeidsmetodikk som setter selskapet i gode forhandlingsposisjoner.

 

Ønsker du å jobbe i en organisasjon med en god blanding av yngre og seniorpersonell som deler av sin kunnskap, og med en flat organisasjonsstruktur hvor avgjørelser tas raskt?

 

Send oss en søknad og vi tar gjerne en konfidensiell og uforpliktende prat.

Les mer om Red Rock