Grimstad - en åpen og romslig Sørlandsby

På bakgrunn av en organisasjonsendring søker kommunen nå en ny organisasjonssjef og en ny økonomisjef.

 

Grimstad skal utvikles gjennom samspill mellom frivillig innsats, næringsliv, kommune, stat og fylke. Grimstad kommune skal være en organisasjon som leverer solide tjenester til en voksende befolkning. 

Kommuneplanen setter fokus på følgende fem satsingsområder:

• næringsutvikling

• universitetsbyen

• folkehelse og levekår

• kommunen som organisasjon

klimautfordringen

 

Som organisasjonssjef vil du være medlem av rådmannens ledergruppe og ha personal-og fagansvar for din avdeling. Du må være en raus og god leder samt en dyktig fagperson som evner å skape et inspirerende arbeidsmiljø både i egen avdeling og i hele kommunen. Noen av ansvarsområdene dine vil være strategisk utvikling innen ledelse, personal, organisasjonsutvikling, omstilling og innovasjon.

 

Som økonomisjef vil du være medlem av rådmannens ledergruppe og ha personal-og fagansvar for din avdeling. Det forventes at du utøver ledelse på en slik måte at det skapes et godt arbeidsmiljø hvor medarbeiderne får gode og trygge rammevilkår for å prestere og utvikle seg både faglig og personlig. Noen av ansvarsområdene dine vil være å styre  kommunens samlede økonomi og sørge for gode prosesser, rapportering, økonomiske analyser og forutsigbar økonomistyring. 

 

 

Grimstad er en god kombinasjon av det nære, småkoselige, og det åpne, romslige. Verdiene til Grimstad kommune er mot, åpenhet, redelighet og respekt. Som en ansatt skal verdiene gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.

Send oss en søknad og ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. 

Les mer om Grimstad kommune.