Vil du jobbe og bo i en av dem mest spektakulære kommunene i Norge?

Få steder kan tilby nordlys, vakker natur og kongekrabbe rett utenfor stuedøra. Det kan Berlevåg. Når kommunen i tillegg er preget av gjestfrihet og raushet fra folka som bor der, ligger mye til rette for at dette skal være et godt sted å bo, leve og jobbe. Kommunen har i underkant av 1000 innbyggere, og blant de er det mange ildsjeler som sørger for aktivitet i hornmusikken, idrettslag og kunst og kulturarrangementer. «Dette skal vi sammen klare» kulturen, kombinert med politikere som vil og kan, har ført til at Berlevåg har fått til mye. Og de vil så mye mer.

Kommunen har store ambisjoner og jobber målrettet innenfor fiskeri, fornybar energi og opplevelsesindustri. For å lykkes med dette har de barn og unge som et særskilt satsingsområde. De har bygget ny skole, har egen oppvekstsjef og tilrettelegger både for at barnefamilier skal bli i Berlevåg og at nye skal komme til gjennom gode velferdsordninger.

For å nå ambisjonene sine trenger de flere flinke folk.  Er du en av dem?

Les mer om stillingene her:

Prosjektleder Næringsutvikling

Barnevernskonsulent

Oppvekstsjef