Han skal ta oss fra 100 til 200!

Vår nye kollega, Thor Einar, er endelig på plass og klar for å lede forretningsområdet bemanning. Sammen med dyktige medarbeidere skal han jobbe mot ambisiøse vekstmål. I Activepeople er vi opptatt av å levere de beste løsninger til våre kunder. Vi finner de rette kandidatene. I tillegg skal vi til enhver tid sikre at alt vi gjør er i tråd med gjeldende lover, forskrifter, etikk og de standarder vi som selskap skal etterleve.

 «Jeg gleder meg til å videreutvikle forretningsområdet bemanning sammen med dyktige kollegaer, og jobbe hardt for å nå vår ambisiøse målsetting om lønnsom vekst» sier Thor Einar.      

Thor Einar er en erfaren leder med bred kompetanse innen kommunikasjon, salg og personalledelse. Hans erfaring som grunder har gitt han solid innsikt i strategi-, mål- og ressursplanlegging.

I liv og virke er Thor Einar opptatt av å sette ambisjoner som har å gjøre med utvikling av karakter og evner. Å bygge karakter innebærer å utfordre egne overbevisninger. I en verden i rask endring med digitalisering og automatisering, gjør tilnærmingen særlig aktuell.

Gjennom ulike lederroller de siste 20 årene, blant annet som administrerende direktør, har Thor Einar opparbeidet seg bred erfaring med å utvikle team, ledere og individ. 

Som personalleder i en årrekke, har han opparbeidet seg betydelig kunnskap for HR, relasjonsbygging og kulturledelse.

Thor Einar har gjennomført medarbeider- og lederprogrammer, innehatt flere styreverv, og vært en populær foredragsholder med høy formidlingsevne.

Parallelt med ledergjerningen, har han gjennomført 3-årig høyskoleutdannelse fokusert på organisasjons- og markedsføringsledelse ved BI Agder.

Som det nyeste tilskuddet på stammen i Activepeople, vil Thor Einar bidra med kreativitet, engasjement og nysgjerrighet.

Telefon: 900 29 238
Epost: tej@activepeople.no