Igland Garasjen rigger organisasjonen for videre vekst

Norges desidert ledende garasjeleverandør, Igland Garasjen, har hatt kraftig vekst de siste årene. Nå rigges organisasjonen for ytterligere vekst og vi søker derfor kandidater til to nyopprettede lederstillinger i selskapet.

Grimstad er Norges garasjehovedstad og Igland Garasjen er den desiderte ledende leverandøren i Norge. Gjennom utvikling, salg, produksjon og montasje av garasjer på byggeplass tar Igland Garasjen ansvaret fra a – å i en garasjeleveranse enten det er villagarasjer eller rekkegarasjer. Med en omsetning på ca 300 millioner er Igland Garasjen en hjørnestensbedrift i Grimstad. Med dette som utgangspunkt tar selskapet sats og rigger seg for ytterligere vekst. Igland Garasjen søker derfor Leder Salg og Marked samt Leder Produksjon og Logistikk. Begge stillingene er nyopprettede og vil rapportere til administrerende direktør samt inngå i selskapets toppledergruppe. Det forventes at begge rollene tar ansvar for utvikling av sine avdelinger og fagområder, men det forventes også at begge stillingene engasjerer seg sterkt i den strategiske utviklingen av hele selskapet.  

Som leder for salg og marked skal du ha overordnet ansvar for all aktivitet innenfor salg og markedsføring i selskapet og lede en avdeling med meget dyktige medarbeidere. Vi forventer at du som leder av salg og marked bidrar til at medarbeiderne trives, er motiverte og at vi jobber målrettet med å forbedre arbeidsprosessene våre.

Som leder for produksjon og logistikk vil du ha overordnet ansvar for all aktivitet innenfor produksjon og logistikk. Dette betyr hele leveransekjeden fra akseptert ordre til ferdig montert garasje på byggeplass. Du vil lede en avdeling med meget dyktige mellomledere og medarbeidere og vi forventer at du som leder av produksjon og logistikk bidrar til at medarbeiderne trives, er motiverte og at vi jobber målrettet mot med å forbedre arbeidsprosessene våre.

Les mer om Leder Salg og Marked her

Les mer om Leder Produksjon og Logistikk her