CSUB vokser videre

De startet som Sørkomp i 2003 med hovedfokus på subsea-produkter i kompositt. Selv om oljemarkedet har vært noe ustabilt har de vokst betydelig de siste årene. Deres metoder for å vakuumstøpe strukturer i glassfiberarmert polyester gjør det kostnadseffektivt å erstatte konvensjonelle materialer som stål og betong i bærede konstruksjoner.  


CSUB er i dag en internasjonal teknologibedrift som leverer skreddersydde løsninger i GRP til en rekke anvendelsesområder. Våre markeder er i hovedsak olje & gass, fiskeoppdrett, fornybar energi og byggeindustrien.

Fra hovedkontoret på Tyholmen i Arendal, med panoramautsikt ut Galtesund, ledes selskapet og nye løsninger utvikles i tett samarbeid med produksjonsstedene i Litauen, Eydehavn og Haugesund. CSUB er stolte av hva de har fått til av utvikling og leveranser til krevende kunder i hele verden. Selskapet er i vekst og skal derfor tilsette flere medarbeidere i viktige roller. Dersom du har lyst til å være med på reisen i et fremoverlent selskap med muligheter for påvirkning kan dette være en god mulighet for deg.

Prosjektleder

I denne rollen skal du lede gjennomføringen av prosjekter fra kontrakt er undertegnet til leveransen er gjennomført. Du skal bidra i tilbudsarbeid og kontraktsforhandlinger. Du skal også ha kontroll på kvalitet, fremdrift og økonomi i prosjektene og være «hands-on» på dokumentasjon, engineering, fabrikasjon og logistikk. Dette krever at du evner å være selvstendig, ansvarsbevisst og resultatorientert. Nøkkelen til å lykkes er god kommunikasjon med kunden, underleverandører og interne bidragsytere.

Er du åpen for nye ideer, og nysgjerrig på anvendelse av kostnadseffektiv teknologi, samarbeidsorientert og har et ønske å dele kunnskap og erfaring med andre?

Send oss en søknad eller ta kontakt for en uforpliktende prat.

Senior Innkjøper

Som senior innkjøper er du ansvarlig for å planlegge og gjennomføre tekniske innkjøp. Du skal identifisere og velge leverandører. Stillingen innebærer også å følge opp leverandører med hensyn på kvalitet, leveringstid, kost og dokumentasjon. Dette krever at du har en kommersiell forståelse og interesse. Stillingen vil hovedsakelig jobbe mot internasjonale selskaper i olje- og gassnæringen men andre markedsområder kan også være aktuelt. 

Er du åpen for nye ideer, og nysgjerrig på anvendelse av kostnadseffektiv teknologi, samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk?

Send oss en søknad eller ta kontakt for en uforpliktende prat.