Sånn er du - hvorfor bruk av personlighetstest øker sjansen for rett rekruttering og god utvikling av en ledergruppe.

Du er kanskje blant de som har hørt en av våre favoritt podcaster "Sånn er du". Programmet hvor Harald Eia og Nils Brenna analyserer kjente personer med personlighetstesten "Big 5".

I Activepeople jobber vi med selskap som skal rekruttere den rette, ledergrupper som skal gå fra gode til enda bedre og med veiledning av toppledere. Vi bruker NEP-PI-3 fra testleverandøren Hogrefe, en femfaktortest som du vil kjenne godt igjen fra programmet til Eia og Brenna.

Vi er opptatt av å bruke gode, anerkjente og nyttige verktøy. På markedet er det en «jungel» av tester. Activepeople har valgt å bruke den testen som oppfattes som den tyngste og beste. Våre oppdragsgivere skal oppleve at bruk av testen er et nyttig og praktisk verktøy for selektering og utvikling. 

Vi som jobber med rekruttering og utvikling er sertifiserte bruker og sørger i tillegg for faglig påfyll med å benytte den kompetansen som finnes i Hogrefe som er leverandør av testen vi bruker.

Fakta om testen

NEO-PI-3 brukes både i kliniske- og arbeidspsykologiske sammenhenger, når ønsket er å måle normalpersonlighet. Testene brukes eksempelvis innen rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål. Testen er sertifisert av DNV GL for utviklings- og seleksjonsformål. Sertifiseringen bygger på The European Federation of Psychologists Associations (EFPA) standard for testevaluering.

NEO PI-3 er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk, og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner som gjerne kalles fasetter .Til tross for tilstedeværelsen også av kritiske synspunkter synes enigheten omkring modellen å være økende. Man har funnet pålitelig samsvar mellom egne og andres vurderinger av personlighetsfaktorene, betydelige innslag av arvelighet i personlighet basert på tvillingstudier, høye test–retest-korrelasjoner over tidsrom på flere tiår, og høy krysskulturell stabilitet for faktormodellen. Femfaktormodellen synes å ha blitt en etablert standard i personlighetspsykologisk forskning. Nær sagt alle meta-analyser (statistiske oversiktsanalyser) innen området blir nå organisert etter denne modellen.

Utvikling

NEO-Pi-3 ble først publisert i 1985, bygde da på en tidligere trefaktormodell, og revidert til sin nåværende form i 1992. I den forrige utgaven hadde man seks fasetter for henholdsvis Nevrotisisme, Ekstraversjon og Åpenhet. I den reviderte utgaven ble det inkludert seks fasetter for henholdsvis Medmenneskelighet og Planmessighet. NEO PI-3 måler dermed 30 fasetter og fem faktorer basert på 240

Normeringen

De norske normene er basert på en rekke utvalg og prosedyrer for utvalg. Normeringsutvalget består av omtrent like mange kvinner (N = 1717) som menn (N = 1751). Profilarkene for kvinner og menn er laget på grunnlag av middelverdi og standardavvik for sumskårene i disse gruppene.

Tabell 1. Faktorer og fasetter som måles med NEO PI-3


 

Anvendelsesområder

NEO PI-3 er et bredt mål på personlighet, og kan brukes i mange sammenhenger. I rådgivning og i enkelte kliniske sammenhenger kan testen brukes som diagnostisk instrument. 

Rekruttering er et vesentlig anvendelsesområde for NEO PI-3. Viktige meta-analyser omkring personlighetstrekk og jobbeffektivitet og ledereffektivitet ) blir nå basert på femfaktormodellen.

Med hensyn til lederutvikling er testen et verdifullt diagnostisk og innsiktsorientert instrument.

Sjekk gjerne denne linken hvor Professor  Øyvind Martinsen beskriver mer om testen.

https://www.youtube.com/watch?v=DNpu92R20xo&feature=youtu.be

Ønsker du å lære med om testverktøyet eller ser at dette kunne være noe for deg eller din ledergruppe så er du velkommen til å ta kontakt med oss på aa@activepeople.no