Ønsker du deg jobb som prosjektleder eller rådgiver?

Den ene er rådgiver/konsulent for infrastruktur og fremkommelighet for Agder Kollektivtrafikk AS (AKT). Kollektivtransport er et fremtidsrettet fagfelt. AKT er sentral i det grønne skiftet innen persontransport på Agder. AKT jobber hver dag med å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud og en miljøvennlig trafikkutvikling. Du vil få en sentral rolle i arbeidet med å tilrettelegge infrastruktur slit at vi kan tilby skreddersydde kollektiv løsninger for kundene og dermed realisere et viktig samfunnsoppdrag i det grønne skiftet. 

Les mere om stillingen her. Les mere om AKT her.

Den andre stillingen er prosjektleder på Agder Tresenter. Treindustrien er en av de viktigste næringene i Agder. Gjennom bransjeorganisasjonen Agder Tresenter skal næringen etablere en treklynge; TRE på Agder. Innovasjon Norge og Agder fylkeskommune er viktige støttespillere. Du vil lede dette arbeidet.

Les mere om stillingen her. Les mer om Agder Tresenter her.