Slik blir markedet i 2020...?

Hvert år gjennomfører SR Bank konjunkturbarometeret for Sør-Norge ved å spørre 800 bedrifter i ulike næringer om hva man tror om det kommende året. Og tradisjonen tro ble resultatene av barometeret presentert for ca 150 næringslivsledere, politikere og andre interesserte på Strand Hotel 8.januar under kyndig, innsiktsfull og humørfylt ledelse av John G Bernander. Sjeføkonom i SR Bank, Kyrre Knudsen, kunne presentere disse tallene for Sør Norge:

  • 66 prosent av bedriftene regner med økt omsetning
  • 60 prosent forventer økt lønnsomhet
  • 58 prosent tror på vekst i ordrereservene
  • 56 prosent planlegger å ansette flere
  • 53 prosent skal øke sine investeringer  

Dette betyr at det ventes at veksten fortsetter men i lavere tempo enn de to siste årene, hvilket Kyrre beskriver som «en myk landing».

Når det gjelder tallene for Agder så følger de hovedtrendene for Sør Norge bortsett fra på et punkt. Det er betydelig lavere andel virksomheter på Agder som de kommer til å øke bemanningen i 2020 enn i andre regioner. Konjunkturbarometeret ga ikke noe svar på hvorfor det er slik.


I Activepeople tror vi at konjunkturbarometeret treffer godt. Vi er i kontakt med mange virksomheter og kjenner markedet på pulsen i det daglige. At det er færre virksomheter på Agder som tror de kommer til å tilsette flere i 2020 enn ellers i Sør Norge tror vi har følgende årsaker:

  • Offshore leverandør industrien var for positive til egen utvikling i 2019 og er dermed mere forsiktige i sine anslag for 2020
  • En del eksportrettede virksomheter, for eksempel innen prosessindustri, opplever et krevende internasjonalt marked   
  • Mange virksomheter på Sørlandet arbeider i dag aktivt med digitaliserings- og automatiseringsprosjekter. Det betyr at de har forventninger om økt aktivitet med samme bemanning som i dag
  • Noen virksomheter, spesielt teknologivirksomheter innen softwareutvikling, opplever tilgang til arbeidskraft som begrensende faktor for vekst som kan gi utslag i deres svar for 2020
Det som er helt sikkert er at 2020 blir et interessant år hvor mange av oss i næringslivet vil oppleve muligheter og utfordringer og at endringstakten er høy. I Activepeople ser vi frem til å fortsatt bistå bedrifter i Agder, og til å sette dem i stand til å levere best mulig både i oppgang og eventuell nedgang i 2020.

Kyrre hadde også interessante betraktninger rundt andre forhold som påvirker utviklingen av markedet på Sørlandet. Det er mange år siden vi innså at vi er veldig påvirket og styrt av globale trender og hendelser. Ved inngangen til 2020 mener Kyrre at usikkerheten rundt Brexit og handelskrig mellom USA og Kina er mere avklart enn den var for et år siden. Samtidig ser vi nye hendelser, som for eksempel uroen i Midtøsten, som får direkte påvirkning på oljeprisen og dermed også næringsaktiviteten i Norge.

Men hovedforventningene til 2020 er altså at veksten forsetter men i litt lavere tempo enn i 2019.

Godt nytt år!