Sentrale lederstillinger i Grimstad Kommune

Grimstad Kommune har ambisjon om å være en fremtidsrettet kommune som leverer bærekraftige tjenester til kommunens innbyggere, næringsliv og gjester.  HR-sjef og kommunikasjonssjef er to sentrale lederstillinger som skal bidra til at kommunen lykkes med sine ambisjoner.

Grimstad Kommune er en stor arbeidsplass som leverer et bredt spekter av tjenester. Sentralt plassert på Agder mellom Kristiansand og Arendal har Grimstad unike muligheter til å utvikle seg som et attraktivt sted å bo, arbeide og drive næringsaktivitet.  Kommunen er en universitetsby og har et rikt og allsidig næringsliv hvor maritime sektor, IKT og teknologi, landbruk og industri står sentralt. Grimstad Kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen. Lederstillingene som nå er utlyst er svært sentrale for å lykkes med å sette organisasjonen, ledere og medarbeidere best mulig i stand til å levere fremtidsrettede og bærekraftige tjenester.

Som HR-sjef skal du bidra til utvikling og kvalitetsheving innenfor hele HR-feltet. Du skal fornye og videreutvikle HR-strategi, profesjonalisere personalpolitikk og legge til rette for god lederstøtte i hele kommunen. Les mer og søk stillingen her

Som kommunikasjonssjef er du del av kommunens toppledelse og rapporterer direkte til rådmannen. Du får ansvar for å utforme og implementere kommunens kommunikasjonsstrategi og gi opplæring, råd og støtte til lederne i Grimstad Kommune. Stillingen har fag- og personalansvar for enheten Innbyggerservice og informasjon. Les mer og søk stillingen her 

Les mer om Grimstad kommune på deres hjemmesider her.