I Activepeople vil vi gjøre alt for å bidra til den dugnaden vår Statsminister Erna Solberg appellerte til i sin oppdatering 12. mars


Vanligvis er vårt fokus å bistå virksomheter med å øke deres konkurransekraft gjennom å bistå med utvikling, rekruttering og bemanning.

I dag, og i ukene fremover vil vårt fokus være på hvordan vi kan bistå våre kunder og konsulenter på en best mulig måte i en kaotisk hverdag.  Vi kan være med på å forenkle og ivareta gjennom å se på mulig løsninger og oppfølging. Vårt medlemskap i NHO gir oss god tilgang på kompetanse og informasjon om oppdateringer på regelverk på alt fra permittering til kompensasjon.

Mange virksomheter har innført anbefalte tiltak som hjemmekontor og reduksjon av møter og reise. Men for andre viktige næringer på Agder, som for eksempel de som jobber med produksjon, vil utfordringen med stengte skoler, barnehager og mye karantene by på langt større utfordringer.
 
Vi har en rekke medarbeider som jobber i ulike virksomheter på Agder. Vår oppgave er å sørge for at hver og en av disse følges opp i henhold til de anbefalinger som er gitt og som virksomheten har besluttet å følge.

Activepeople oppfordrer alle våre kunder, samarbeidspartnere og medarbeider å følge de anbefalinger som myndighetene til enhver tid gir slik at vi gjennom felles innsats kan være med på å redusere omfanget av pandemien.

Vi er tilgjengelige for kunder, medarbeidere og jobbsøkere og det er bare å ta kontakt med oss. Vanligvis ville vi sagt kom innom på en kaffe, nå sier vi at vi med glede setter opp møter på Teams.