ACTIVEPEOPLE BEMANNING BISTÅR NÆRINGSLIVET I KREVENDE TIDER

Activepeople AS retter seg selvsagt etter myndighetenes påbud, så de fleste av oss bemanningsrådgivere løser derfor nå arbeidsoppgavene fra våre respektive hjemmekontor.

Det fungerer heldigvis bra, og du treffer oss som vanlig både på telefon og e-post.

Møter og intervjuer som vi tidligere ville gjennomført fysisk, tar vi nå på Skype eller Teams i stedet. Arbeidsdagen er litt annerledes, men oppgaven vår er fremdeles krystallklar:

Finne den rette og best kvalifiserte kandidaten der hvor bedriften har behov akkurat nå.

Ett av de store fortrinnene våre er at vi er fleksible og kan snu oss raskt rundt. I situasjonen vi nå befinner oss i, kan vi utgjøre en forskjell for både bedrifter og jobbsøkere.

Hverdagen kommer tilbake, ting vil normaliseres igjen på et eller annet tidspunkt.

Vår misjon gjennom denne krisen, er å bistå næringslivet for verdiskaping og opprettholde konkurransekraften.

Enkelte bransjer opplever dessverre bråstopp, mens det i andre bransjer fremdeles er et stort behov for arbeidskraft. Flere bedrifter opplever sågar en markant økning i etterspørsel i lys av situasjonen (kunde og salgssentre, netthandel, logistikk etc.), mens andre har behov for midlertidig arbeidskraft for å holde hjulene i gang pga. økt sykefravær eller hjemme-karantene osv.

Activepeople kan hjelpe!

Er du en kunde som trenger arbeidskraft, kan du klikke her

Er du en kandidat som ser etter jobb, anbefaler vi at du registrer din CV her og at du følger med på ledige stillinger