Utvikling, strategi og analyser

For mer informasjon om hva vi kan bidra med innen utvikling, vennligst ta kontakt med en av våre partnere.

Kristin Berthelsen - Partner

Utvikling / Rekruttering

Epost: kristin@activepeople.no

Telefon: 918 94 305

Kristin har bred erfaring som arkitekt, driver og fasilitator i ulike utviklingsprosesser, med et fokus på forbedringsarbeid  lederutvikling og strategiarbeid. Kristin har jobbet mye med undervisning og opplæring på ulike nivå. Hun har utviklet en rekke lederprogram for privat og offentlig sektor. Kristin brukes ofte i ulike sammenhenger hvor det trengs en foredragsholder med et tydelig budskap. Hun har reist verden rundt med ulike utviklingsprogram. Kristin har lang erfaring som styremedlem fra ulike organisasjoner både i privat og offentlig sektor. Kristin inspirerer, utfordrer og utvikler ledere og er samtalepartner for mange toppledere i næringslivet og i ulike organisasjoner.

Activepeople ved Kristin Berthelsen har vært en god og trygg samarbeidspartner for Berlevåg kommune ved flere OU-prosjekter de siste årene. Hun har gjennom sin profesjonalitet bidratt til en stadig forbedret organisasjonskultur i kommunen.
Per Øivind Sundell, Rådmann Berlevåg kommune

Lars Inge Holte - Partner

Daglig leder / Rekruttering / Utvikling

Epost: lih@activepeople.no

Telefon: 918 94 306

Lars Inge har lang erfaring som leder i offentlig og privat virksomhet. Han har siden 2004 vært leder av Activepeople AS. I denne perioden har selskapet tatt en ledende posisjon på Sørlandet. Lars Inge har solid erfaring fra rekruttering av ledere, organisasjonsutviklingsprosesser, omstillings og endringsarbeid og utvikling av ledere og ledergrupper. Han har 10 års ledererfaring fra Aetat, (nå NAV) på ulike nivå. Han har god kunnskap om offentlig forvaltning og var kjent som en driver for samarbeidsprosjekter på tvers av etatsgrenser og mot næringslivet på Agder. Lars Inge brukes mye som sparringspartner for ledere innenfor ulike sektorer, og i arbeid med å bygge struktur og system for å sikre best mulig drift i forhold til vedtatte strategier.

MacGregor Norway AS har benyttet Activepeople i flere sammenhenger. De har bistått oss tungt ved sammenslåing av de to divisjonene i Kristiansand og Arendal. Uten deres bidrag vill vi ikke klart å gjennomføre denne prosessen innenfor de tidsrammer som var gitt av våre eiere. Vi har også benyttet Activepeople i forbindelse med rekruttering av ledere i selskapet. Vi anbefaler trygt Activepeople overfor andre.
Høye Høyesen, General Manager MacGregor Norway