Strategisk rådgivning

«How do we intend to win this business» - Jack Welsh

Enhver toppleder sin oppgave er å lede sin bedrift på en så smart måte at de leverer bedre enn konkurrentene over tid.

Kan vi i Activepeople være en av nøklene for at du skal lykkes med dette?

Vi våger å svare ja. Activepeople har gjennom flere år levert gode løsninger til våre kunder. Vi har utviklet gode faglige metoder som setter våre kunder istand til å måle, vurdere og handle på viktige områder som kultur, marked, organisasjonsutvikling, ledelse og strategi.

En av forutsetningene for å lykkes er å skape et samspill mellom oss som leverandør og kunden hvor anvendelsen av ulike kompetanser skaper et ønsket resultat.

Vi leverer metodikk og fasiliterer utvikling av forretningstrategi, kommunikasjon og organisasjons strategi.

Vår metodikk har fokus på å omsette store ord og planer til konkrete handlinger.

Activepeople leverer i tillegg til strategisk rådgiving oppdrag innen lederutvikling og forbedringsprosesser. Våre kunder er kjente bedrifter og organisasjoner innen både privat og offentlig sektor.

Kristin er en glitrende foredragsholder. Hun er inspirerende og morsom, uformell og med mange gode poeng.
- Anita S. Dietrichson, Adm. dir. i Næringsforeningen Kristiansandsregionen

Klikk knapp under for mer informasjon:

Forbedringsprosesser Lederutvikling Våre rådgivere