Utvikling

Når vi i Activepeople bistår bedrifter med organisasjonsutvikling handler det om å sette bedriften i stand til å nå de mål, ambisjoner og visjoner de enten har satt seg, eller setter seg i samarbeid med oss. Vi mener at for å lykkes med utvikling må du starte med enkeltmennesket, jobbe videre i lag for så å implementere i hele organisasjonen.

Activepeople har et faglig sterkt, energisk og bredt sammensatt lag, som har erfaring fra å være drivere i ulike prosesser i store og små, lokale og internasjonale virksomheter

Vi utvikler, spesialdesigner og leverer ulike programmer innen:

- Strategi og rådgivning
- Forbedringsprosesser
- Lederutvikling

Se hva våre kunder sier om resultatene vi er med på å skape sammen med dem:

MacGregor Norway AS har benyttet Activepeople i flere sammenhenger. De har bistått oss tungt ved sammenslåing av de to divisjonene i Kristiansand og Arendal. Uten deres bidrag vill vi ikke klart å gjennomføre denne prosessen innenfor de tidsrammer som var gitt av våre eiere. Vi har også benyttet Activepeople i forbindelse med rekruttering av ledere i selskapet.
Vi anbefaler trygt Activepeople overfor andre.
Høye Høyesen, General Manager MacGregor Norway

Activepeople ved Kristin Berthelsen har vært en god og trygg samarbeidspartner for Berlevåg kommune ved flere OU-prosjekter de siste årene. Hun har gjennom sin profesjonalitet bidratt til en stadig forbedret organisasjonskultur i kommunen. 
Per Øivind Sundell, Rådmann Berlevåg kommune 

Vi er stolte over å kunne vise til svært gode resultater på våre prosesser. Vi har utviklet alle programmene våre selv. De er forankret i veldokumentert teori og anerkjente metoder. I alle våre oppdrag bruker vi kundens ståsted og strategi som bakgrunn for å sikre gode resultater. Alle vi som arbeider med utvikling er sertifiserte brukere av ulike testverktøy som evnetester, personlighetstester, 360 graders- og arbeidsrelaterte tester.

Hverdagen for oss som jobber med utvikling er spennende, krevende og morsom. Vi får jobbe med det vi er dyktige til i tett samarbeid med kunden. Vi har gjennomført en rekke prosesser som ledergruppeutvikling, ståstedsanalyser, strategisk analyse, talentutviklingsprogram, veiledning, endrings – og effektivitetsprosesser, retorikk – kunsten å overbevise, "tenketanker", kreativitetsutvikling med mer.

Felles for alle disse prosjektene er at vi tar med oss kompetanse, erfaring og en stor porsjon energi inn i møte med kunden, og at vi sammen jobber oss frem til gode resultater.

Klikk knapp under for mer informasjon:

Strategi og rådgivning Forbedringsprosesser Lederutvikling Våre rådgivere