The best way to predict your future
is to create it

Peter F. Drucker

Utvikling

Når vi i Activepeople bistår bedrifter med organisasjonsutvikling handler det om å sette bedriften i stand til å nå de mål, ambisjoner og visjoner de enten har satt seg, eller setter seg i samarbeid med oss. 

Vi mener at for å lykkes med utvikling må du starte med enkeltmennesket, jobbe videre i lag for så å implementere i hele organisasjonen. 
Activepeople har et faglig sterkt, energisk og bredt sammensatt lag, som har erfaring fra å være drivere i ulike prosesser i store og små, lokale og internasjonale virksomheter 

Vi utvikler, spesialdesigner og leverer ulike programmer innen: 


Vi er stolte over å kunne vise til svært gode resultater på våre prosesser. Vi har utviklet alle programmene våre selv. De er forankret i veldokumentert teori og anerkjente metoder. I alle våre oppdrag bruker vi kundens ståsted og strategi som bakgrunn for å sikre gode resultater. Alle vi som arbeider med utvikling er sertifiserte brukere av ulike testverktøy som evnetester, personlighetstester, 360 graders- og arbeidsrelaterte tester.
Hverdagen for oss som jobber med utvikling er spennende, krevende og morsom. Vi får jobbe med det vi er dyktige til i tett samarbeid med kunden. Vi har gjennomført en rekke prosesser som ledergruppeutvikling, ståstedsanalyser, strategisk analyse, talentutviklingsprogram, veiledning, endrings- og effektivitetsprosesser, retorikk – kunsten å overbevise, "tenketanker", kreativitetsutvikling med mer.
Felles for alle disse prosjektene er at vi tar med oss kompetanse, erfaring og en stor porsjon energi inn i møte med kunden, og at vi sammen jobber oss frem til gode resultater.
Se hva våre kunder sier om resultatene vi er med på å skape sammen med dem:
Vi har benyttet Activepeople i forbindelse med rekruttering av ledere i selskapet. Vi anbefaler trygt Activepeople overfor andre.

Høye Høyesen
General Manager, MacGregor Norway
Activepeople ved Kristin Berthelsen har gjennom sin profesjonalitet bidratt til en stadig forbedret organisasjonskultur i kommunen. 

Per Øivind Sundell
Rådmann, Berlevåg kommune

Ønsker du å utvikle din organisasjon?

Ta kontakt i dag. Fortelle oss om dine behov og motta et uforpliktende tilbud på hva vi kan bistå dere med. 


Strategisk rådgivning

Enhver toppleder sin oppgave er å lede sin bedrift på en så smart måte at de leverer bedre enn konkurrentene over tid.

Kan vi i Activepeople være en av nøklene for at du skal lykkes med dette? 
Vi våger å svare ja. Activepeople har gjennom flere år levert gode løsninger til våre kunder. Vi har utviklet gode faglige metoder som setter våre kunder istand til å måle, vurdere og handle på viktige områder som kultur, marked, organisasjonsutvikling, ledelse og strategi.
En av forutsetningene for å lykkes er å skape et samspill mellom oss som leverandør og kunden hvor anvendelsen av ulike kompetanser skaper et ønsket resultat.
Vi leverer metodikk og fasiliterer utvikling av forretningstrategi, kommunikasjon og organisasjons strategi.
Vår metodikk har fokus på å omsette store ord og planer til konkrete handlinger.

Activepeople leverer i tillegg til strategisk rådgiving oppdrag innen lederutvikling og forbedringsprosesser. Våre kunder er kjente bedrifter og organisasjoner innen både privat og offentlig sektor.

Til toppen

Activepeople, Ms Kristin Berthelsen, run the project with no compromise in missing the deadlines, but more importantly gave strong and meaningful input in the strategy work, organisational design and change management process.
Esko Karvonen
Vice President, Smart Ocean Technology,
MacGregor Pte Ltd
We can already see positive results from their projects and our expectations are high for the future. With this I can highly recommend Activepeople for other companies. 

John Helge Austgulen
Supply Chain and Plant Director, Voss of Norway. 

Ønsker du strategisk rådgivning?

Ta kontakt i dag og motta et uforpliktende tilbud.


Lederutvikling

«Organizations will spend more than $13 billion this year on leadership development. Most of them will not be used wisely» - Institute for Corporate Productivity 

Årsaken til at mange lederprogram ikke virker er at de kun har fokus på kompetanse, og ikke linken mellom etterspurt kompetanse og adferd som setter den enkelte organisasjon i stand til å lykkes med sin strategi.
I Activepeople har vi utviklet et lederprogram hvor vi fokuserer på hvordan den enkelte leder kan bruke og utvikle sin kompetanse, adferd og ferdigheter for at selskapet skal lykkes med å realisere ambisjonene i strategien. Gjennom bruk av anerkjent teori og metoder har vi jobbet frem hva som er viktig for å lykkes. Alle våre lederprogram starter og avslutter med en måling for å vise at de ressurser som brukes på et lederprogram faktisk har betydning på organisasjonens effektivitet. 
Programmene har et fast metodikk og modulene settes sammen etter det enkelte selskaps behov. 

Eksempler på moduler kan være: 

  • Strategi og innovasjon
  • Lederskap
  • Endringsledelse
  • Retorikk - kunsten å overbevise en forsamling
  • Meg og min lederstil
Activepeople leverer i tillegg til lederutvikling oppdrag innen strategisk rådgivning og forbedringsprosesser. Våre kunder er kjente bedrifter og organisasjoner innen både privat og offentlig sektor.

Til toppen

MacGregor generelt, og topp- og mellomledere spesielt, har opplevd svært viktig utvikling og kompetanseheving som følge av vårt samarbeid med Activepeople.
Hildegunn Danielsen
Director HR, MacGregor
I vårt organisasjons- og lederutviklingsprogram har Activepeople inspirert, utfordret og utviklet våre ledere.

Eivind Madsen
CEO, MCP

Vil du at dine ledere skal lykkes?

Ta kontakt i dag og motta et uforpliktende tilbud på Lederutvikling. 


Forbedringsprosesser

Den beste måten å øke lønnsomheten er gjennom bedre bruk av de menneskelige ressursene.
I jakten på å øke prestasjoner og forbedrer resultater er det fort gjort å sette igang tiltak uten å først analysere nåsituasjon.
I Activepeople er vi fascinert av historien om hvordan Taiichi Ohno, grunnleggeren av Toyota Production System, har inspirert en rekke virksomheter til å drive kontinuerlig forbedringarbeid. Vi har utviklet vår egen målemetodikk som vi har kalt «Ståstedsanalyse». Den har vi basert på Genchi Genbutsu som betyr “å gå til kilden for å finne sannheten og på bakgrunn av denne foreta korrekte bestemmelser, bygge konsensus og nå mål.” 
Activepeople har gjennom flere år gjennomført Ståstedsanalyser i flere virksomheter med gode resultater. Kartleggingen og Activepeople sin involvering og rådgiving har ført til engasjement i virksomhetene, forståelse og vilje til endring og iverksettelse av konkrete tiltak som har ført til varige forbedringer i virksomhetene.
Activepeople leverer i tillegg til forbedringsprosesser oppdrag innen lederutvikling og strategisk rådgivning. Våre kunder er kjente bedrifter og organisasjoner innen både privat og offentlig sektor.

Til toppen

Kristin er en glitrende foredragsholder. Hun er inspirerende og morsom, uformell og med mange gode poeng.
Anita S. Dietrichson
Adm.dir i Næringsforeningen Kristiansandsregionen
Vi i Birkenes kommune er svært tilfreds med verdiprosessen som Kristin Berthelsen fra Activepeople ledet oss gjennom
Gro Anita Trøan
Rådmann, Birkenes kommune

Ønsker du å vite hvor din organisasjon står i dag?

Ta kontakt i dag og motta et uforpliktende tilbud på Ståstedsanalyse. 

Levert av Responspartner AS