Les's go invent tomorrow istead or worrying
about what happended yesterday

Steve Jobs

Vacant positions

For more information clikk on the title of the position.
Vacant positions where Norwegian is required will be only in Norwegian


 • Maskinoperatør
 • Skarpnes AS er en solid virksomhet som har vist evne og vilje til å satse og tenke nytt. Nå er vi igang med en betydelig utvidelse av vår produksjon slik at vi kan produsere takstein med integrerte solcelleanlegg. Vi investerer i ny teknologi og produksjonen blir i stor grad automatisert med betydelig innslag av roboter i anlegget. Utvidelsen gjør at vi har behov for en maskinoperatør som ønsker å jobbe i en moderne produksjon med ny teknologi. Som operatør har du en nøkkelrolle i at anlegget kjøres optimalt med høy effektivitet og kvalitet. Du vil også bli involvert i igangkjøring av nye produksjonslinjer og drift av disse.

   

 • Mekaniker
 • Skarpnes AS er en solid virksomhet som har vist evne og vilje til å satse og tenke nytt. Nå er vi igang med en betydelig utvidelse av vår produksjon slik at vi kan produsere takstein med integrerte solcelleanlegg. Vi investerer i ny teknologi og produksjonen blir i stor grad automatisert med betydelig innslag av roboter i anlegget. Utvidelsen gjør at vi har behov for en industrimekaniker som ønsker å jobbe i en moderne produksjon med ny teknologi. Som industrimekaniker har du en nøkkelrolle i at anlegget kjøres optimalt med høy effektivitet og kvalitet. Du vil også bli involvert i installasjon av nye automatiserte produksjonsanlegg.
 • Produksjonssjef
 • Skarpnes AS er en solid virksomhet som har vist evne og vilje til å satse og tenke nytt. Nå er vi igang med en betydelig utvidelse av vår produksjon slik at vi kan produsere takstein med integrerte solcelleanlegg. Vi investerer i ny teknologi og produksjonen blir i stor grad automatisert med betydelig innslag av roboter i anlegget. Vår produksjonssjef gjennom mange år går over i en annen stilling i virksomheten og vi søker derfor ny produksjonssjef. Som produksjonssjef blir du svært sentral i å videreutvikle vår produksjon slik at vi både er innovative og konkurransedyktige i markedet. Du må være flink med folk slik at vi fortsetter å være en virksomhet hvor medarbeidere trives, er dyktige i jobben og er engasjerte i forhold til å utvikle virksomheten videre. 

 • Intern Logistikk Ansvarlig
 • Vi søker ansvarlig for internlogistikk

  Selskapet opplever sterk vekst. Vi søker derfor en ansvarlig for vår interne logistikk i nyopprettet/utvidet stilling. Arbeidssted er i flotte lokaler i Grimstad.  
  Stillingen vil inngå i vår logistikkavdeling i tett samarbeid med lager og innkjøp.

   
 • Seniorrådgiver / rådgiver økonomi
 • Grimstad Kommune har ambisjon om å være en fremtidsrettet kommune som leverer bærekraftige tjenester til kommunens innbyggere, næringsliv og gjester. Vi er en kompleks organisasjon som leverer et bredt sett med tjenester til kommunens innbyggere og næringsliv. Dette stiller store krav til budsjettering og økonomioppfølging. Vi søker nå seniorrådgiver / rådgiver økonomi. Stillingen blir en viktig del av et sterkt lag innenfor økonomiavdelingen og vil jobbe med ulike områder innenfor fagfeltet.  
  I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. 

 • Seniorrådgiver / rådgiver HR
 • Grimstad Kommune har ambisjon om å være en fremtidsrettet kommune som leverer bærekraftige tjenester til kommunens innbyggere, næringsliv og gjester. Vi er en kompleks organisasjon som leverer et bredt sett med tjenester til kommunens innbyggere og næringsliv. Dette stiller store krav til ledelse og medarbeidere i kommunen. Vi søker nå seniorrådgiver / rådgiver HR. Stillingen blir en viktig del av et sterkt lag innenfor HR- og organisasjonsområdet og vil jobbe med ulike områder innenfor fagfeltet.  
  I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. 

 • Logistikk koordinator
 • Panterra er nå godt etablert i flere markeder. Vi opplever økt etterspørsel etter våre tjenester og dette danner grunnlaget for en langsiktig vekst i selskapet. Vi søker nå en dyktig logistikk koordnator som skal bidra til at vi har god kvalitet og effektivitet innen alle oppgaver knyttet til logistikkområdet. Som logistikk koordinator vil du ha operative oppgaver knyttet til området samt jobbe hver dag med å forbedre systemer og rutiner. Din innsats skal bidra til fornøyde kunder og effektive løsninger internt.  Vi har et godt arbeidsmiljø og du vil få god anledning til å videreutvikle deg i selskapet.
 • Prosjektingeniør, struktur
 • CSUB er i vekst, og vi lykkes med vår teknologi og løsninger i nye markeder. Økende ordreinngang gjør at vi har behov for å styrke vår organisasjon med dyktige ingeniører. Som ingeniør i CSUB tar du et aktivt ansvar for eget fagområde og de tekniske løsningene for et prosjekt. Du samarbeider nært med prosjektleder, kolleger i ingeniøravdelingen samt fabrikasjonen i små prosjektteam. God og tydelig kommunikasjon med resten av teamet samt andre parallelle prosjekter i organisasjonen er en forutsetning for å lykkes.

 • Assembly Manager
 • CSUB er i vekst, og vi lykkes med vår teknologi og løsninger i nye markeder. Økende ordreinngang gjør at vi har behov for å styrke vår organisasjon med en dyktig Assembly Manager. CSUB har gjennom de siste årene posisjonert seg som en stor leverandør av kar til fiskeoppdrett både i sjø og på land. Leveransene er store strukturer som produseres ved våre produksjonssteder, men som sammenstilles på anlegget. Vi ønsker å etablere en organisasjon for å gjennomføre denne type sammenstilling, og Assembly Manager blir sentral i dette arbeidet. Anleggene leveres til det internasjonale markedet og vi søker en leder til å bygge opp funksjonen og gjennomføre prosjekter på lokasjon. Som Assembly Manager er du ansvarlig for gjennomføring av sammenstillingen og ha kontroll på kvalitet, fremdrift og økonomi i prosjektene. Du må også koordinere arbeidet på site mot kunder, andre leverandører og fagfelt.

 • Prosjektingeniør, design
 • CSUB er i vekst, og vi lykkes med vår teknologi og løsninger i nye markeder. Økende ordreinngang gjør at vi har behov for å styrke vår organisasjon med dyktige ingeniører. Som ingeniør i CSUB tar du et aktivt ansvar for eget fagområde og de tekniske løsningene for et prosjekt. Du samarbeider nært med prosjektleder, kolleger i ingeniøravdelingen samt fabrikasjonen i små prosjektteam. God og tydelig kommunikasjon med resten av teamet samt andre parallelle prosjekter i organisasjonen er en forutsetning for å lykkes.

 • Technical Writer
 • MacGregor are experiencing a time of high level of activities and are currently seeking to appoint a skilled Technical Writer to join their team at the department of Mooring and Loading Solutions in Arendal. As a Technical Writer, you tackle complex problems and produce helpful, informative guides for the customers. We are looking for a Technical Writer who has the ability and willingness to react quickly and correctly, especially during high-peak periods. Candidates with experience from oil and gas industry will be preferred based on the complexity of the position. As a person you must have a strong personal drive as well as excellent communication skills. 

 • Prosjektleder
 • CSUB er i vekst, og vi lykkes med vår teknologi og løsninger i nye markeder. Økende ordreinngang gjør at vi har behov for å styrke vår organisasjon med en dyktig prosjektleder. Som prosjektleder er du ansvarlig for gjennomføring av prosjekter, og du er kundens kontakt i gjennomføringsfasen av prosjektene. Du skal ha kontroll på kvalitet, fremdrift og økonomi i prosjektene og være "hands-on" på dokumentasjon, engineering, produksjon og logistikk. God kommunikasjon med kunden, underleverandører og interne bidragsytere er en forutsetning for å lykkes som prosjektleder.

 • Engineering Manager, prosjekt
 • CSUB er i vekst, og vi lykkes med vår teknologi og løsninger i nye markeder. Økende ordreinngang gjør at vi har behov for å styrke vår organisasjon med dyktige ingeniører. Som ingeniør i CSUB tar du et aktivt ansvar for eget fagområde og de tekniske løsningene for et prosjekt. Du samarbeider nært med prosjektleder, kollegaer i ingeniøravdelingen samt fabrikasjonen i små prosjektteam. Som Engineering Manager er du ansvarlig for fremdrift og kvalitet i arbeidet som engineering leverer til prosjektene. God og tydelig kommunikasjon med resten av teamet samt andre parallelle prosjekter i organisasjonen er en forutsetning for å lykkes.

 • Mechanical Design Engineer
 • Ønsker du å jobbe for et gründerselskap i vekst og som har fokus på teknologiutvikling og neste generasjons løsninger? 

  Red Rock Marine er inne i en hektisk periode og ser derfor etter ytterligere ressurser til engasjement. Vi er på jakt etter en mekanisk design ingeniør med erfaring innen offshore krankonstruksjoner. I stillingen som mekanisk design ingeniør har du ansvar for å konstruere, designe og utvikle slik at tekniske systemer og løsninger videreutvikles i.h.h.t til bedriftens retningslinjer. I tillegg skal du gjennomføre prosjektrelaterte oppgaver som tilfredsstiller de krav som ligger til grunn i selskapets leveranser. 

 • Elektro-Automasjon Engineer
 • Ønsker du å jobbe for et gründerselskap i vekst og som har fokus på teknologiutvikling og neste generasjons løsninger? 

  Red Rock Marine er inne i en hektisk periode og ser derfor etter ytterligere ressurser til engasjement. Vi er på jakt etter en Elektro/Automasjon ingeniør med 1-3 års erfaring med design innen elektronikk. I stillingen har du ansvar for å konstruere og utvikle slik at  tekniske systemer og løsninger videreutvikles i h.ht til bedriftens retningslinjer samt gjennomføre prosjektrelaterte oppgaver som tilfredsstiller de krav som ligger til grunn i selskapets leveranser

 • Salgs- og markedssjef
 • Vi er inne i en meget positiv utvikling og søker nå salgs- og markedssjef. Vi ønsker en moderne leder som evner å motivere og koordinere vårt dyktige salgsteam og som tar ansvar for ekspansjon i nye markeder. Det er ønskelig at salgs-og markedssjef har bosted slik at hovedkontoret i Bykle blir det naturlige arbeidsstedet men vi er villige til å vurdere alternativer for den rette kandidaten.

   
 • Hydraulic Engineer
 • Ønsker du å jobbe for et gründerselskap i vekst og som har fokus på teknologiutvikling og neste generasjons løsninger? 

  Red Rock Marine er inne i en hektisk periode og ser derfor etter ytterligere ressurser til engasjement. Vi er nå på jakt etter en hydraulikk ingeniør med god teknisk og hydraulisk forståelse. I stillingen som hydraulikk ingeniør er du ansvarlig for å konstruere og designe selskapets Hydraulikk aktiviteter og tilknyttede tjenester samt håndtere mange forskjellige kunder og prosjekter på en nøyaktig og selvstendig måte.

 • Tenesteleiar for Helsetenesta
 •  

  Vil du vere med å utvikle ein spanande og attraktiv kommune i Setesdal? Er du ein strategisk og samlande leiar som har kompetanse til å utvikle helse- og omsorgstenesta i Bykle kommune saman med  dyktige og engasjerte tilsette? Da er du den vi søkjer!

  Vi søkjer ein utviklingsretta og resultatorientert tenesteleiar. Helsetenesta er eit vertskommunesamarbeid mellom Bykle og Valle kommunar. Det er Bykle som er vertskommune. Tenesta består av fylgjande deltenester: fastlege, legevakt, fysioterapi, jordmor, helsestasjon, skulehelseteneste og psykisk helse og rus. Det er fokus på økonomi, innovasjon og utvikling i tenesta og eit nært samarbeid med andre kommunale tenester og spesialisthelsetenesta.

  Du finn meir informasjon om Bykle Kommune på www.bykle.kommune.no. I samsvar med Offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjarar bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista. Dei det gjeld vil bli kontakta dersom offentleggjering blir aktuelt.

 • Kundeservicemedarbeider
 • Har du lyst til å jobbe med kundeservice? Vi søker etter kundeservicemedarbeidere til en solid og veletablert bedrift midt i hjertet av Kristiansand sentrum.  Vi ser etter deg som trives med å prate i telefonen og som drives av gode resultater, spenning, konkurranse og vekst. Vi søker medarbeidere både til inngående kundesenter samt utgående aktiviteter. 
 • Sommerjobb
 • For vår kunde i Kristiansand søker vi nå flere erfarne kundeservicemedarbeidere med interesse for salg, til engasjement i sommer. Oppstart vil være i slutten av mai, og engasjementet varer frem til midten av august.  arbeidstiden vil i hovedsak være mandag - fredag fr kl. 08.45-16.00. Det vil også være mulig for videre jobb utover høsten.

  Vi ser etter deg som trives med å prate i telefonen og som drives av gode resultater, spenning, konkurranse og vekst. Vi søker medarbeidere både til inngående kundesenter samt utgående aktiviteter.