Lars Inge har lang erfaring som leder i offentlig og privat virksomhet. Han har siden 2004 vært daglig leder i Activepeople AS. I denne perioden har selskapet tatt en ledende posisjon på Sørlandet.

Lars Inge har solid erfaring fra rekruttering av ledere og nøkkelpersonell, organisasjonsutviklingsprosesser samt omstillings- og endringsarbeid. Lars Inge har jobbet tett med mange sentrale virksomheter på Sørlandet og har svært god kunnskap om markedet og de utfordringer som bedrifter og bransjer opplever gjennom skiftende tider. Han har 10 års ledererfaring fra Aetat, (nå NAV) på ulike nivå og har dermed god kunnskap om offentlig forvaltning. Lars Inge brukes også mye som sparringspartner for ledere innenfor ulike sektorer.