Thor Einar er en erfaren og trygg leder med høy kompetanse innen kulturbygging, kommunikasjon, salg og personalledelse. Hans erfaring som gründer har gitt han solid innsikt i strategi-, mål- og ressurs-planlegging.

I Activepeople skal han lede Forretningsområdet Bemanning for å skape vekst og utvikling.

Gjennom ulike lederroller de siste 20 årene, bla. som administrerende direktør i 6 år, har Thor Einar solid erfaring med å utvikle organisasjon, team, ledere og individ.

Som personalleder for selskaper med et stort antall medarbeidere har han opparbeidet seg høy innsikt og erfaring for HR, relasjonsbygging og kulturbygging.

Thor Einar har gjennomført en rekke medarbeider- og lederprogrammer, innehatt flere styreverv, og vært en populær foredragsholder.

Parallelt med sin ledergjerning, har han gjennomført 3-årig høyskoleutdannelse fokusert på organisasjons- og markedsføringsledelse ved BI Agder.