Activepeople har gjennom 20 år gitt utallige mennesker nye karrieremuligheter. Ønsker du å være den neste?


Mange av de som i dag sitter i sentrale lederposisjoner på Sørlandet har blitt rekruttert gjennom Activepeople. At de lykkes gir oss fornøyde kunder som kontakter oss igjen og igjen. Fornøyde kunder gjennom mange år har gitt oss en ledende posisjon innen rekruttering på Sørlandet. Det betyr at dersom du er på jakt etter nye utfordringer i din karriere er Activepeople stedet å starte.

Vi har ulike måter å gjennomføre rekrutteringsprosesser på. Noen prosesser er annonserte mens andre gjennomføres som excecutive search. Uansett kan vi love deg profesjonell oppfølging og ivaretakelse av deg som kandidat.

Dersom du søker på en annonsert stilling vil du kunne kontakte vår rådgiver for ytterligere informasjon om vår kunde og stillingen. Du vil få informasjon om fremdrift i rekrutteringsprosessen og oppdateringer underveis. Vår visjon, vi skaper energi, skal prege prosessen og møtet med oss skal oppleves som inspirende og lærerikt. Vi er selvsagt opptatt av at vår kunde skal tilsette riktig kandidat, men vi er like opptatt av at kandidat skal går inn i en stilling som gir mestring og utfordringer på riktig nivå. Derfor er forventningsavklaring mellom kandidat og arbeidsgiver svært viktig.

Dersom du vurderer jobbskifte, flytte til Sørlandet eller av andre grunner er på jakt etter nye utfordringer, er Activepeople et godt sted å starte. Vi har et stort nettverk blant virksomheter på Sørlandet og kan gi deg gode råd og anbefalinger samt gjøre direkte koplinger mellom deg og relevante muligheter i markedet.       

Janne Krohn Grimsmo

Janne Krohn Grimsmo

Partner/Senior Rådgiver
Janne Krohn Grimsmo har en master i ledelse fra BI og jobber med hovedfokus på rekruttering og bemanning av ledere, mellomledere og multidisiplin ingeniørkompetanse.

Relaterte lenker