Jobbklar søker leder varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Har du lyst på en interessant lederjobb som gir mening for deg og muligheter for andre?


En av de store samfunnsutfordringene i Norge er utenforskap i arbeidslivet. Det er en utfordring for samfunnet men det er også en stor belastning for den som over tid står utenfor jobb eller utdanning.

Jobbklar er en ledende arbeids- og inkluderingsbedrift i Agder som bidrar til å redusere utenforskap i arbeidslivet gjennom fokus på utvikling av mennesker, mangfold og bærekraft. Et arbeidsmarked med rom for alle bidrar til å skape verdi for både samfunn og enkeltmennesker over tid.

Jobbklar skal nå tilsette ny leder for tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Avdelingen har 160 ansatte hvorav 129 har varig tilrettelagte arbeidsoppgaver. Avdelingen er en vesentlig del av virksomheten Jobbklar. Dersom du er en utviklingsorientert og inkluderende leder med ønske om å ha en sentral rolle i en virksomhet som har et svært viktig samfunnsoppdrag er dette en veldig interessant mulighet.

Jobbklar er eid av kommunene i Østre Agder og Agder Fylkeskommune. Arendal Kommune er største eier og selskapet er lokalisert i Arendal, Risør og Åmli.  Jobbklar sin visjon er å skape et arbeidsmarked med rom for alle. Jobbklar finner løsninger for arbeidstakere og bedrifter som varer over tid og som gir bedriftene reell verdiskaping. Som leder og medarbeider i Jobbklar er det viktig at en identifiserer seg med selskapets visjon og verdier.

Les mer om stillingen her

Les mer om Jobbklar her