Utvikling handler om å sette virksomheten i stand til å forsterke sin konkurransekraft gjennom rett strategi, en sterk kultur og god ledelse


Vi er stolte over å kunne vise til svært gode resultater på våre prosesser. Vi har utviklet alle programmene våre selv. De er forankret i veldokumentert teori og anerkjente metoder. I alle våre oppdrag bruker vi kundens ståsted og strategi som bakgrunn for å sikre gode resultater. Alle vi som arbeider med utvikling er sertifiserte brukere av ulike testverktøy som evnetester, personlighetstester, 360 graders- og arbeidsrelaterte tester. Hverdagen for oss som jobber med utvikling er spennende, krevende og morsom.

Vi får jobbe med det vi er dyktige til i tett samarbeid med kunden. Vi har gjennomført en rekke prosesser som ledergruppeutvikling, ståstedsanalyser, strategisk analyse, talentutviklingsprogram, veiledning, endrings- og effektivitetsprosesser, retorikk – kunsten å overbevise, "tenketanker", kreativitetsutvikling med mer. Felles for alle disse prosjektene er at vi tar med oss kompetanse, erfaring og en stor porsjon energi inn i møte med kunden, og at vi sammen jobber oss frem til gode resultater.

Kristin Berthelsen

Kristin Berthelsen

Partner / leder Utvikling
Kristin har bred erfaring som arkitekt, driver og fasilitator i ulike utviklingsprosesser, med et fokus på forbedringsarbeid, lederutvikling og strategiarbeid.