Arbeidslivet etter corona

Arbeidslivet etter corona - Hva ser vi etter?


Når pandemien etterhvert slipper taket vil en av hovedoppgaven for Norge være å skape nye arbeidsplasser, primært i privat sektor. Det trenger vi for å opprettholde nivået på velferdsstaten. For å tilrettelegge for nye arbeidsplasser trenger vi i tillegg til gode rammevilkår noen med skaperkraft, kapital, kompetanse og glød. Vi trenger ledere som evner å navigere, inspirere og sette krav,

Nøkkel for å øke konkurransekraften er gode medarbeidere. En god medarbeider er i tillegg til å være kompetent, en som ivrer etter å hele tiden levere litt bedre, som våger å utfordre samtidig som en er tro mot beslutninger og retninger som settes.

På Sørlandet opplever vi akkurat nå stor optimisme. Det skapes ny industri, og mulighet for nye arbeidsplasser. Eksemplene en mange og Morrow som skal bygge batterifabrikk og pilot i Arendal, samt innovasjonssenter i Grimstad har skapt mye positiv omtale og fremtidstro.

Andre eksempler med base fra Sørlandet er Norse Atlantic Airways og Nekkar som begge er virksomheter drevet frem av et miljø med sterk skaperkraft og en vilje til å lykkes. 

Nekkar som er notert på Oslo Børs er en driver av utvikling og leveranser av bærekraftige løsninger til skipsverft, fornybar energi og fiskeoppdrett. Deres fokus på neste generasjon havbruk blir lagt merke til både blant investorer, kunder og samarbeidspartnere.

Norse Atlantic Airways et nytt flyselskap, notert på Euronext Growth på Oslo Børs, og med hovedkontor i Arendal.  De våger å satse i et krevende marked. De har ambisjon om å være et lavprisselskap som leverer attraktive tilbud til kunder på langdistanseflyvninger til knutepunkter i Europa og USA. På spørsmål om hvorfor akkurat de kan lykkes med dette, svarer selskapets CEO Bjørn Tore Larsen, at kombinasjonen av et lag med mye kompetanse om, og «passion» for, luftfart vil gi de en unik mulighet til å bygge opp en flåte, etablere en kostnadseffektiv organisasjon og identifisere gode samarbeidspartnere. 

Linda Lai, Professor ved Handelshøyskolen- skriver i en god kronikk i DN mandag 19, april om funn hentet fra artikkel i Journal of Management hvor ledelsesforsker A. Malhorta beskriver «The postpandemic future of work» Arbeidslivet vil ikke bli det samme igjen. Pandemien har ført til at vi har fått nye erfaringer i måter å jobbe på.  Dette fører til at vi må finne en «postpandemic» måte å drifte, organisere, lede og jobbe på. 

Min påstand er at skal du lykkes med å skape en organisasjon som forsterker sin konkurransekraft må du ha en organisasjonskultur hvor både medarbeidere og ledere spør seg «hva har jeg skapt av verdi i dag». Ved at den enkelte opplever at de er viktige bidragsytere til selskapets resultat vil de ønske å levere enda litt mer og bedre og dermed øke konkurransekraften.

Hvordan kan du lykkes med dette?

Da må vi tilbake til artikkelen til Linda Lai. Her beskriver hun viktigheten av å vektlegge indre motivasjon både ved rekruttering og organisering. Viktige drivere for indre motivasjon er opplevelse av arbeidsglede. Det skapes gjennom mulighet for å utvikle seg, og gjennom samarbeid med andre. Se video av hva vi mener med arbeidsglede.  

Daniel Kahneman, Nobelpris-vinner i økonomi, hevder at vi tar for mange beslutninger basert på «antakelser heller enn fakta».  For å vite hva som er motivasjonsfaktorer og hvordan den enkelte kan prestere enda litt bedre må du spørre.  Og du må spørre det rette spørsmålene og med rett metodikk. Vi kan hjelpe deg og din virksomhet med det.

Vi har med bakgrunn i anerkjent teori utviklet et praktisk og enkelt verktøy hvor vi;

Skolere ledere i  gjennomføring av 1:1 samtaler

Tilpasser vår 1.1 mal med den enkelte selskaps eller virksomhet

Følger opp ledere etter fullført 1:1 samtaler

Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon.

Vi tror de organisasjoner som er vinner etter Covid 19 er de som evner å skape en kultur hvor arbeidsglede er den drivende faktorer. De vil evne å tiltrekke, utvikle og beholde nødvendig kompetanse både av ledere og medarbeidere.

Kristin Berthelsen

Kristin Berthelsen

Partner / leder Utvikling
Kristin har bred erfaring som arkitekt, driver og fasilitator i ulike utviklingsprosesser, med et fokus på forbedringsarbeid, lederutvikling og strategiarbeid.