"Organizations will spend more than $13 billion this year on leadership development...

Most of them will not be used wisely"


Årsaken til at mange lederprogram ikke virker er at de kun har fokus på kompetanse, og ikke linken mellom etterspurt kompetanse og adferd som setter den enkelte organisasjon i stand til å lykkes med sin strategi.
I Activepeople har vi utviklet lederprogram hvor vi fokuserer på hvordan den enkelte leder kan bruke og utvikle sin kompetanse, adferd og ferdigheter for at  virksomheten skal lykkes med å realisere ambisjonene i strategien. Gjennom bruk av anerkjent teori og metoder har vi jobbet frem hva som er viktig for å lykkes.
Alle våre lederprogram starter og avslutter med en måling for å vise at de ressurser som brukes på et lederprogram faktisk har betydning på organisasjonens effektivitet. 
Alle deltakere gjennomfører i forbindelse med programmet personlighetstesten NEO -PI- 3. Det er en anerkjent test som er Veritas- sertifisert. 
Programmene har et fast metodikk og modulene settes sammen etter det enkelte selskaps behov. 
Eksempler på moduler kan være: 
  • Strategi og innovasjon
  • Praktiske lederverktøy
  • Lederskap
  • Endringsledelse
  • Retorikk - kunsten å overbevise en forsamling
  • Meg og min lederstil
Activepeople leverer i tillegg til lederutvikling oppdrag innen strategisk rådgivning og forbedringsprosesser. Våre kunder er kjente bedrifter og organisasjoner innen både privat og offentlig sektor.
Kristin Berthelsen

Kristin Berthelsen

Partner / leder Utvikling
Kristin har bred erfaring som arkitekt, driver og fasilitator i ulike utviklingsprosesser, med et fokus på forbedringsarbeid, lederutvikling og strategiarbeid.