Activepeople er et anerkjent rådgivningsselskap som bistår virksomheter med å rekruttere, utvikle og beholde menneske i organisasjonen. Siden oppstarten i 2001 har vi etablert et solid konsept, en sterk merkevare og et godt omdømme.

I Activepeople er verdiene våre retningsgivende og preger alt vi gjør og hvordan vi forholder oss til hverandre og våre omgivelser. 

Våre verdier er Arbeidsglede - Mot - Tett på

Kan du bidra til å drive og utvikle et unikt rederi?
DESS Aquaculture Shipping er et innovativt rederi med moderne skip som skal levere tjenester til
oppdrettsnæringen globalt.
Les mer
Tilgang på rett kompetanse er en utfordring. Activepeople kan bistå deg og din virksomhet.
En undersøkelse KPMG har gjort blant små og mellomstore virksomheter i Norge, viser at den fremste utfordringen ledere for tiden opplever, er å få fatt i tilstrekkelig mange dyktige medarbeidere med riktig kompetanse.
Les mer
Igland Garasjen rigger organisasjonen for videre vekst
Norges desidert ledende garasjeleverandør, Igland Garasjen, har hatt kraftig vekst de siste årene. Nå rigges organisasjonen for ytterligere vekst og vi søker derfor kandidater til to nyopprettede lederstillinger i selskapet. 
Les mer

Ledige stillinger

Levert av Responspartner AS