Innleid arbeidskraft skaper muligheter og fleksibilitet


I snart 20 år har Activepeople levert bemanningsløsninger til store og små selskaper på Sørlandet.

Et marked med høy endringstakt stiller stadig større krav til fleksibilitet og kompetanse. Når fremtidsprognoser og behov for permanent arbeidskraft er uklare, kan innleie være løsningen.

Erfaring viser at skreddersydde bemanningsløsninger bidrar til å holde hjulene i gang hos næringslivet. Både med å skape flere muligheter for jobbsøkere, samtidig som vi tilfører virksomheter nødvendig fleksibilitet for å øke konkurransekraften.

Vår evne og vilje til å matche kandidat og behov, har vært vår suksessformel i mange år. Vårt team består av ulike bransje-spesialister, som gjør oss i stand til å raskt forstå behovet som skal løses. Mange av våre utleide medarbeidere får fast ansettelse i virksomheten de har vært utleid til, noe som gir oss stadige bekreftelser på at formelen vår fungerer.

Ved å benytte Activepeople vil du oppleve en proaktiv partner som med hurtighet, velprøvd metodikk og tett oppfølgning, vil bidra til å skape energi i prosessene.

Vårt mål er å hjelpe mennesker og virksomheter fremover.