Ledige stillinger

Klikk på stillingens tittel for mer informasjon og for å legge inn søknad.

  • Kvalitetssjef
  • Produksjonssjef
  • HR konsulent
  • Saint-Gobain Ceramic Materials er opptatt av å ha en god, forutsigbar og rettferdig personalpolitikk som etterleves i hverdagen. Vi søker nå en HR konsulent som skal bistå i utviklingen av gode personaladministrative rutiner og følge disse opp i daglig drift. Som HR konsulent skal du støtte linjeledelsen og bistå dem på en slik måte at de fremstår som gode personalledere i hverdagen. Du skal bidra til en positiv utvikling og gjennomføring av en god og fremtidsrettet personalpolitikk ved bedriften og ta initiativ til forbedrende tiltak innen HRs administrative områder. Stillingen rapporterer til HR Manager.
  • Teamleder mekanisk vedlikehold
  • Vi søker Teamleder for mekanisk vedlikehold i avdelingene DPF og FCP som setter HMS først, og som har kompetanse innen mekaniske fag samt erfaring fra vedlikehold og ledelse. Ved vårt produksjonssted i Lillesand vil Teamleder ha ansvaret for å sikre at produksjonsprosessene er i teknisk stand, identifisering og utførelse av forebyggende vedlikehold samt reservedeler. Bedriften jobber med kontinuerlig forbedringer med fokus både på utstyr og arbeidsmetoder. Som Teamleder vil du få personalansvar for ett team med mekanikere og lærlinger. Det er av stor betydning at du ønsker å kombinere din faglige kunnskap med rollen som tydelig leder. Vi ønsker en person som trives med å skape motivasjon hos andre og som er interessert i forbedringsprosesser. En sentral del av arbeidet vil være å utvikle og organisere ditt team for og best mulig nå selskapets mål, særlig ved bruk av synlig ledelse og jevnlig kommunikasjon. Stillingen rapporterer til Kvalitet- og Vedlikeholdssjef.
  • Klinikksjef
  • Evjeklinikken har opparbeidet seg et godt omdømme både blant pasienter/brukere og i helsefaglige miljøer. Da nåværende leder skal ha ny rolle i selskapet søker vi ny Klinikksjef. Dette er en flott mulighet for deg som vil være med å skape og utvikle et selskap i vekst. Som leder vil du ha et bredt ansvarsområde. Vi søker en leder med gode holdninger, kunnskap og interesse for vår kjernevirksomhet og med et sterkt engasjement for å ivareta og videreutvikle vår posisjon. Du må være samlende, tydelig, målrettet og skape tillit internt og eksternt. Videre må du bygge relasjoner og evne å skape positiv oppmerksomhet rundt Evjeklinikken i alle aktuelle miljøer. Stillingen rapporterer til administrerende direktør. Det er en fordel om du bor i nærheten av klinikken.
  • Kundebehandlere
  • På grunn av stor økning av oppdragsmengde hos kunde, søker vi etter serviceinnstilte og positive kundebehandlere til kundeservice og mersalg.

ledige stillinger hos Activepeople