Finne rett kandidat

Rekruttering av de rette ledere og medarbeidere er en krevende utfordring. Riktig sammensetning av ledere og medarbeidere er avgjørende for å nå virksomhetens ambisjoner. Gjennom 15 år har Activepeople vært en ledende aktør på Sørlandet innen rekruttering. Vårt bidrag til våre kunder er å sikre kvalitet i rekrutteringsprosessen på en slik måte at vi får tilstrekkelig med kvalifiserte kandidater og gjennomfører en utvelgelse som øker sannsynligheten for at den rette kandidaten blir tilsatt.

Vårt utgangspunkt er at vi alltid må gjøre valg på den kontekst en leder eller medarbeider skal arbeide i. Kloke valg i ansettelsesprosesser må derfor basere seg på kunnskap om den enkelte virksomhets organisasjon, kultur, markedsforhold og verdiskapning.

I Activepeople deler vi rekrutteringsprosessen inn i fire hovedfaser.

Analysefasen

En vellykket rekrutteringsprosess starter alltid med å identifisere kundens behov. Gjennom denne fasen blir vi bedre kjent med virksomheten og stillingens oppgaver og ansvarsområder. Når vi har dette på plass kan vi starte arbeidet med hva som kreves i stillingen og etablere et bilde av hvem som passer i rollen.

Vi opplever alltid at gjennom analysefasen blir vi bedre kjent med virksomheten og vi opplever ofte at virksomheten blir mer bevisst sine egne valg.

Søkefasen

Hovedformålet med denne fasen er å identifisere tilstrekkelig med gode og kvalifiserte kandidater til stillingen. Valg av metode i denne fasen er avhengig av flere forhold. Gjennom metoder som åpen annonsering, aktivt kandidatsøk eller en kombinasjon av disse vekker vi interesse hos ønskede kandidater. Ved åpen annonsering i relevante kanaler utformer vi annonser som tiltrekker seg ønskede kandidater. Gjennom aktivt  søk benytter vi søkemotorer, sosiale medier, nettverk og egen database (med ca 50.000 kandidater).

I Activepeople bruker vi WebCruiter som administrasjonsverktøy i rekrutteringsprosesser. Dette er markedets ledende verktøy og sikrer profesjonell behandling av alle søkere. Vi legger stor vekt på at kandidater skal ha en positiv opplevelse av prosessen enten man får jobben eller ei.

Utvelgelsesfasen

Gjennom utvelgelsesfasen er det vår oppgave å definere en «short list» med kandidater som tilfredsstiller de kriterier vi etablerte i analysefasen. Dette gjøres gjennom intervjuer, case, anerkjente tester referanseinnhenting og bakgrunnssjekk.

Sammen med vår kunde gjennomfører vi intervjuer med finalekandidatene og vi tilrettelegger intervjuene på en slik måte at vår kunde skal bli best mulig kjent med alle relevante sider av kandidatene. I etterkant av disse intervjuene utarbeider vi vår innstilling med rangering av kandidatene og objektive råd til vår kunde.

Ansettelses- og oppfølgingsfasen

Det er vår kunde selv som forhandler avtale med valgte kandidat. Dersom ønskelig kan Activepeople bidra i denne fasen slik at det ikke oppstår misforståelser og at forventningavklaringen blir så god som mulig.

Begge parter (arbeidsgiver og arbeidstaker) må være fornøyd for at rekrutteringsprosessen har vært vellykket og at et fruktbart samarbeid kan starte. Den første tiden i et ansettelsesforhold er avgjørende for at tilsettingen skal bli en suksess for begge parter. Vi tilbyr derfor tett oppfølging etter tilsetting slik at vi er med å sikre et lønnsomt samarbeid over tid.

Klikk knapp under for mer informasjon:

Rekruttering For jobbsøker Se ledige stillinger Våre rådgivere

 

Vi søker avdelingsleder, laboratoriet
Saint-Gobain Ceramic Materials er inne i en tid med vekst og mange muligheter i markedet. Vi søker nå ny avdelingsleder for laboratoriet.
Les mer
Heia Froland!
Gratulerer til Marte Olsbu for fantastisk sprint og sølvmedalje i hennes OL debut.
Les mer
Rådmann i Froland kommune
Lyst til å være Rådmann i en vekstkommune?
Les mer
VikingBad AS søker en strukturert Servicetekniker
Vikingbad søker nå etter en servicetekniker som brenner for gode kundeopplevelser i fast stilling med bosted i området Oslo-Akershus, for å håndtere serviceoppdrag på Østlandet
Les mer
Vi søker Chief Procurement Officer
For vår kunde Red Rock søker vi nå en Chief Procurement Officer.
Les mer