Pleasure in the job 
puts perfection in the work

Aristoteles

Rekruttering

I Activepeople leter vi etter de kandidater som kan gjøre jobben og utgjøre en positiv forskjell hos vår oppdragsgiver. 

Det handler om å finne rett kandidat. Mange av de som i dag sitter i sentrale lederposisjoner på Sørlandet har blitt rekruttert gjennom Activepeople. At de lykkes gir oss fornøyde kunder som kontakter oss igjen og igjen. Fornøyde kunder gjennom mange år har gitt oss en ledende posisjon på Sørlandet innen rekruttering.
Rekruttering er et fag, og i Activepeople har vi fagfolk for å hjelpe din bedrift. Vi har tro på å velge utradisjonelt og vi tør å utfordre etablerte tankesett hos våre kunder. Det er forskjellene mellom mennesker som gjør at vi er bedre sammen enn alene.
Activepeople tar ansvaret for hele rekrutteringsprosessen, fra utarbeidelse av kravspesifikasjoner, til rangering av kandidater. Vi gjennomfører både åpne prosesser med annonsering, og lukkede prosesser ved å finne kandidater gjennom search. Etter mange år i bransjen har vi etablert et stort nettverk som gjør at vi ofte lykkes med å finne kandidater andre ikke finner. Vi bruker anerkjente verktøy og vel utprøvde metoder i våre prosesser.
Janne, in Activepeople, is really dedicated to her work always ensuring to meet her customer's request and at the same time coaching her candidates in a brilliant manner.
Lars Erik Lunøe
Managing Director, Maritime Protection AS

Activepeople has been a fantastic conversation and evaluation partner in finding the right solutions for different recrutement matters.

Amir Gholamshahi
Commercial Director, Water Mist Engineering AS

Ønsker du å ansette ny person i sentral posisjon?

Ta kontakt i dag og motta et uforpliktende tilbud på rekruttering. 


Finne rett kandidat

Rekruttering av de rette ledere og medarbeidere er en krevende utfordring.
Riktig sammensetning av ledere og medarbeidere er avgjørende for å nå virksomhetens ambisjoner.

Gjennom 17 år har Activepeople vært en ledende aktør på Sørlandet innen rekruttering. Vårt bidrag til våre kunder er å sikre kvalitet i rekrutteringsprosessen på en slik måte at vi får tilstrekkelig med kvalifiserte kandidater og gjennomfører en utvelgelse som øker sannsynligheten for at den rette kandidaten blir tilsatt.
Vårt utgangspunkt er at vi alltid må gjøre valg på den kontekst en leder eller medarbeider skal arbeide i. Kloke valg i ansettelsesprosesser må derfor basere seg på kunnskap om den enkelte virksomhets organisasjon, kultur, markedsforhold og verdiskapning.

I Activepeople deler vi rekrutteringsprosessen inn i fire hovedfaser:

Analysefasen

En vellykket rekrutteringsprosess starter alltid med å identifisere kundens behov. Gjennom denne fasen blir vi bedre kjent med virksomheten og stillingens oppgaver og ansvarsområder. Når vi har dette på plass kan vi starte arbeidet med hva som kreves i stillingen og etablere et bilde av hvem som passer i rollen.

Vi opplever alltid at gjennom analysefasen blir vi bedre kjent med virksomheten og vi opplever ofte at virksomheten blir mer bevisst sine egne valg.

Søkefasen

Hovedformålet med denne fasen er å identifisere tilstrekkelig med gode og kvalifiserte kandidater til stillingen. Valg av metode i denne fasen er avhengig av flere forhold. Gjennom metoder som åpen annonsering, aktivt kandidatsøk eller en kombinasjon av disse vekker vi interesse hos ønskede kandidater. Ved åpen annonsering i relevante kanaler utformer vi annonser som tiltrekker seg ønskede kandidater. Gjennom aktivt søk benytter vi søkemotorer, sosiale medier, nettverk og egen database (med ca 50.000 kandidater).
I Activepeople bruker vi WebCruiter som administrasjonsverktøy i rekrutteringsprosesser. Dette er markedets ledende verktøy og sikrer profesjonell behandling av alle søkere. Vi legger stor vekt på at kandidater skal ha en positiv opplevelse av prosessen enten man får jobben eller ei.

Utvelgelsesfasen

Gjennom utvelgelsesfasen er det vår oppgave å definere en «short list» med kandidater som tilfredsstiller de kriterier vi etablerte i analysefasen. Dette gjøres gjennom intervjuer, case, anerkjente tester, referanseinnhenting og bakgrunnssjekk.
Sammen med vår kunde gjennomfører vi intervjuer med finalekandidatene og vi tilrettelegger intervjuene på en slik måte at vår kunde skal bli best mulig kjent med alle relevante sider av kandidatene. I etterkant av disse intervjuene utarbeider vi vår innstilling med rangering av kandidatene og objektive råd til vår kunde.

Ansettelses- og oppfølgingsfasen

Det er vår kunde selv som forhandler avtale med valgte kandidat. Dersom ønskelig kan Activepeople bidra i denne fasen slik at det ikke oppstår misforståelser og at forventningavklaringen blir så god som mulig.

Begge parter (arbeidsgiver og arbeidstaker) må være fornøyd for at rekrutteringsprosessen har vært vellykket og at et fruktbart samarbeid kan starte. Den første tiden i et ansettelsesforhold er avgjørende for at tilsettingen skal bli en suksess for begge parter. Vi tilbyr derfor tett oppfølging etter tilsetting slik at vi er med å sikre et lønnsomt samarbeid over tid.

Til toppen

MacGregor Norway AS har benyttet Activepeople i forbindelse med rekruttering av ledere i selskapet. Vi anbefaler trygt Activepeople overfor andre.
Høye Høyesen
General Manager, MacGregor Norway
Activepeople opptrer aktivt og profesjonelt noe som har vært et viktig bidrag til at Red Rock når sine mål.
 
Christian Jørgensvåg
Chief Executive Officer, Red Rock

Ønsker du en kvalitetssikker rekruttering?

Ta kontakt i dag og motta et godt tilbud på rekrutteringsprosess

Levert av Responspartner AS