Velkommen til Activepeople Engineering


Vi skaper verdier gjennom satsing på grunnleggende ingeniørtjenester fra Sørlandet

Activepeople Engineering markerer vår nyeste satsing. Vi engasjerer oss i in-house ingeniøroppdrag som fordeler seg over flere disipliner, og påtar oss arbeidspakker fra våre kunder. Våre arbeidsprosesser er optimalisert gjennom effektiv bruk av LEAN-metodikken, sikrer en sømløs og effektiv gjennomføring. Ved å adoptere denne tilnærmingen, oppnår vi maksimal flyteffektivitet og unngår stopp i prosessene. Et primært fokusområde for oss er digitalisering, særlig innen dokumentasjonshåndtering. Ved hjelp av våre systemer, sikrer vi at nødvendig dokumentasjon alltid er lett tilgjengelig, og at arbeid kan utføres uavbrutt.

Våre ingeniører er dyktige i teamarbeid, men har også styrken til å arbeide selvstendig, noe som gjør dem fleksible og kapable til å takle et bredt spekter av oppgaver for våre kunder.

Våre kompetanseområder:

  • Mekanisk
  • Struktur
  • Hydraulikk
  • Dokumentasjon

Dette brede kompetansegrunnlaget gjør oss i stand til å håndtere komplekse prosjekter og levere totalløsninger til våre kunder.