Dag Skuggevik

Dag Skuggevik

Senior rådgiver

Dag jobber som Senior rådgiver i Activepeople og startet opp i juni 2023. 

Dag har lang og bred erfaring fra ulike bransjer og industrier. Han begynte sin arbeids karriere allerede som 17 åring da han startet som Verktøymaker lærling. Etter 10 år i faget reiste han et par år til sjøs som reparatør. Videre gikk ferden til Nordsjøen hvor han arbeidet som Mekaniker på flyterigger. 

Dag har videre opparbeidet seg lang erfaring som prosjektleder både for klassing av borerigger samt leveranse av nytt borre og rørhandteringsutstyri hos en av de store offshore leverandørene på Sørlandet. Dag har også erfaring fra ledelse av Ingeniører. 

De siste årene har han operert i tilsvarende bransje som Activepeople opererer i både mot det offentlige og private.  

Alt i alt har dette gitt Dag, et stort nettverk og god innsikt i ulike bransjer og fag. Både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.