Kristin har bred erfaring som arkitekt, driver og fasilitator i ulike utviklingsprosesser, med et fokus på forbedringsarbeid, lederutvikling og strategiarbeid. Kristin har jobbet mye med undervisning og opplæring på ulike nivå. Hun har utviklet en rekke lederprogram for privat og offentlig sektor. Kristin brukes ofte i ulike sammenhenger hvor det trengs en foredragsholder med et tydelig budskap. Hun har reist verden rundt med ulike utviklingsprogram. Kristin har lang erfaring som styremedlem fra ulike organisasjoner både i privat og offentlig sektor. Kristin inspirerer, utfordrer og utvikler ledere og er samtalepartner for mange toppledere i næringslivet og i ulike organisasjoner.

Kristin er for tiden engasjert i Norse Atlantic Airways i rollen som Chief Culture Officer.