Hvordan øke lønnsomheten?

Den beste måten å øke lønnsomheten er gjennom bedre bruk av de menneskelige ressursene. I jakten på å øke prestasjoner og forbedre resultater er det fort gjort å sette igang tiltak uten å først analysere nåsituasjon.

I Activepeople er vi fascinert av historien om hvordan Taiichi Ohno, grunnleggeren av Toyota Production System, har inspirert en rekke virksomheter til å drive kontinuerlig forbedringarbeid.

Vi har utviklet vår egen målemetodikk som vi har kalt «Ståstedsanalyse». Den har vi basert på Genchi Genbutsu som betyr “å gå til kilden for å finne sannheten og på bakgrunn av denne foreta korrekte bestemmelser, bygge konsensus og nå mål.”

Denne metoden har gjort oss gode på å kartlegge, identifisere og designe robuste løsninger som skal vare og virke i hverdagen til de virksomhetene vi jobber med. Vi har jobbet med å bistå i arbeidet med sammenslåing av store divisjoner i globale selskaper, endre forretningsmodell i små teknologiselskaper og med å finne mer effektive måter å drive små og mellomstore kommuner på.

Vi har stor respekt for kompleksiteten det er å drifte en organisasjon, stor eller liten, offentlig eller privat. Uansett design, eller strategi vil en aldri kunne lykkes om en ikke har sikret følgende tre trinn.

  • Sett retning
  • Finn den smarteste veien dit
  • Få med deg folka