Activepeople har gjennom 20 år bidratt til å øke konkurransekraften til våre kunder gjennom gode rekrutteringsprosesser


Det handler om å finne rett kandidat. Rekruttering er et fag, og i Activepeople har vi fagfolk for å hjelpe din virksomhet. Vi har tro på mangfold og vi tør å utfordre etablerte tankesett hos våre kunder. Det er forskjellene mellom mennesker som gjør at vi er bedre sammen enn alene.

Vår visjon, Vi skaper energi, preger hvordan vi gjennomfører rekrutteringsprosessen. Som kunde skal du oppleve at det er energigivende, lærerikt og gøy å jobbe sammen med Activepeople i rekrutteringsprosesser.

Activepeople tar ansvaret for hele rekrutteringsprosessen, fra utarbeidelse av kravspesifikasjoner, til rangering av kandidater. Vi gjennomfører både åpne prosesser med annonsering, og lukkede prosesser ved å finne kandidater gjennom search. Etter mange år i bransjen har vi etablert et stort nettverk som gjør at vi ofte lykkes med å finne kandidater andre ikke finner. Vi bruker anerkjente verktøy og vel utprøvde metoder i våre prosesser.

Gjennom 20 år har Activepeople vært en ledende aktør på Sørlandet innen rekruttering. Vårt bidrag til våre kunder er å sikre kvalitet i rekrutteringsprosessen på en slik måte at vi får tilstrekkelig med kvalifiserte kandidater og gjennomfører en utvelgelse som øker sannsynligheten for at den rette kandidaten blir tilsatt. Kloke valg i ansettelsesprosesser må basere seg på kunnskap om den enkelte virksomhets organisasjon, kultur, markedsforhold og verdiskapning.

Vi deler rekrutteringsprosessen inn i flere faser som alle er viktige for et godt sluttresultat.

Analysefasen
En vellykket rekrutteringsprosess starter alltid med å identifisere kundens behov. Gjennom denne fasen blir vi bedre kjent med virksomheten og stillingens oppgaver og ansvarsområder. Når vi har dette på plass kan vi starte arbeidet med hva som kreves i stillingen og etablere et bilde av hvem som passer i rollen. Vi opplever alltid at gjennom analysefasen blir vi bedre kjent med virksomheten og vi opplever ofte at virksomheten blir mer bevisst sine egne valg.

Søkefasen
Hovedformålet med denne fasen er å identifisere tilstrekkelig med gode og kvalifiserte kandidater til stillingen. Valg av metode i denne fasen er avhengig av flere forhold. Gjennom metoder som åpen annonsering, aktivt kandidatsøk eller en kombinasjon av disse vekker vi interesse hos ønskede kandidater. Ved åpen annonsering i relevante kanaler utformer vi annonser som tiltrekker seg ønskede kandidater. Gjennom aktivt søk benytter vi søkemotorer, sosiale medier, nettverk, aktivt search og egen database. I Activepeople bruker vi WebCruiter som administrasjonsverktøy i rekrutteringsprosesser. Dette er markedets ledende verktøy og sikrer profesjonell behandling av alle søkere. Vi legger stor vekt på at kandidater skal ha en positiv opplevelse av prosessen enten man får jobben eller ei.

Utvelgelsesfasen
Gjennom utvelgelsesfasen er det vår oppgave å definere en «short list» med kandidater som tilfredsstiller de kriterier vi etablerte i analysefasen. Dette gjøres gjennom intervjuer, case, anerkjente tester, referanseinnhenting og bakgrunnssjekk. Sammen med vår kunde gjennomfører vi intervjuer med finalekandidatene og vi tilrettelegger intervjuene på en slik måte at vår kunde skal bli best mulig kjent med alle relevante sider av kandidatene. I etterkant av disse intervjuene utarbeider vi vår innstilling med rangering av kandidatene og objektive råd til vår kunde.

Ansettelses- og oppfølgingsfasen
Det er vår kunde selv som forhandler avtale med valgte kandidat. Dersom ønskelig kan Activepeople bidra i denne fasen slik at det ikke oppstår misforståelser og at forventningavklaringen blir så god som mulig. Begge parter (arbeidsgiver og arbeidstaker) må være fornøyd for at rekrutteringsprosessen har vært vellykket og at et fruktbart samarbeid kan starte. Den første tiden i et ansettelsesforhold er avgjørende for at tilsettingen skal bli en suksess for begge parter. Vi tilbyr derfor tett oppfølging etter tilsetting slik at vi er med å sikre et lønnsomt samarbeid over tid.

Lars Inge Holte

Lars Inge Holte

Partner / Daglig leder
Lars Inge har lang erfaring som leder i offentlig og privat virksomhet. Han har siden 2004 vært daglig leder i Activepeople AS. I denne perioden har selskapet tatt en ledende posisjon på Sørlandet.
Janne Krohn Grimsmo

Janne Krohn Grimsmo

Partner/Senior Rådgiver
Janne Krohn Grimsmo har en master i ledelse fra BI og jobber med hovedfokus på rekruttering og bemanning av ledere, mellomledere og multidisiplin ingeniørkompetanse.

Relaterte lenker