Nymo er i vekst

NYMO er i sterk vekst og trenger flere fagarbeidere


Nymo er en viktig hjørnesteinsbedrift i regionen av flere grunner. Selskapet har mange arbeidsplasser som er viktig i seg selv, men også fordi Nymo kombinerer ingeniørkunst med lokal fabrikasjon. I tillegg har selskapet lokal eier som er stolt av Nymo og ønsker å utvikle selskapet videre.

Nymo er inne i en fase med fokus på omstilling, endring og nye muligheter. Fra å ha hovedfokus innen design, produksjon og installasjon av avansert utstyr til oljeindustrien jobber selskapet nå også med spennende prosjekter innen segmenter som havvind, alternative energibærere og aquakultur. Nymo tar i bruk sin kompetanse i nye markeder. I tillegg til å ta en viktig posisjon i det grønne skiftet vil Nymo også være ledende innen digital prosjektgjennomføring.

Nymo er i sterk vekst og trenger flere fagarbeidere i fabrikasjonen for å håndtere økende oppdragsmengde de nærmeste årene. Denne gangen søker vi etter kandidater til følgende stillinger:

Overflatebehandlere

Industrirørleggere

Industrimekanikere

Platearbeidere

Sveisere

Les mer om Nymo her.      

Lars Inge Holte

Lars Inge Holte

Partner / Daglig leder
Lars Inge har lang erfaring som leder i offentlig og privat virksomhet. Han har siden 2004 vært daglig leder i Activepeople AS. I denne perioden har selskapet tatt en ledende posisjon på Sørlandet.